Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Творення дієприслівників

1. Дієприслівники недоконаного виду творяться від форми теперішнього часу за
допомогою суфіксів -учи(-ючи) для І дієвідміни й -ачи(-ячи) для П дієвідміни.
2. Дієприслівники доконаного виду творяться від форми минулого часу чоловічого
роду доконаного виду додаванням суфікса -ши.
3. У кінці дієприслівників завжди пишеться -и.
4. Дієприслівники доконаного виду вказують на дію, ранішу за названу дієсловами
у способовій формі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.