Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що називається дієприслівником? Наведіть приклади.
2. Які ознаки дієприслівника роблять його подібним до прислівника? Відповідь
проілюструйте прикладами.
3. Які ознаки дієприслівника дають підстави розглядати його як особливу форму
дієслова? Відповідь проілюструйте прикладами.
4. Які синтаксичні функції виконує дієприслівник?
5. Що називається дієприслівниковим зворотом? Наведіть приклади.
6. Як творяться дієприслівники доконаного та недоконаного виду? Наведіть
приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.