Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Написання и та і в кінці прислівників

Увага! 1. У кінці прислівників після г, к, х пишеться буква и.
2. У кінці прислівників з префіксом по-, утворених від прикметників, після к, ч
пишеться и (по-людськи, по-вовчи). В інших прислівниках після ч пишеться і
(опівночі, двічі, тричі).
3. У прислівниках із суфіксом -ачи (які походять від дієприслівників) пишеться
4 1 .
4. У кінці інших прислівників букви її та і пишуться так само, як у подібних
відмінкових іменників (до купи — докупи; в купі — вкупі), за винятком восени,
безвісти, почасти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.