Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Морфологічний склад і правопис прийменників

За будовою прийменники бувають прості (в, до, без, під, коло, край), складні (з-за,
з-поміж, попід, довкола, поруч, поряд) і складені (відповідно до, залежно від, у зв ‘язку
з, незважаючи на).
Увага! 1. Прийменники з тими частинами мови, з якими вживаються, пи­
шуться окремо.
2. Складні прийменники пишуться разом, крім тих, що починаються на з, із, які
пишуться через дефіс.
3. У складених прийменниках усі слова пишуться окремо.
292 Морфологія як розділ граматики
Розгляньте таблицю, запам’ятайте, коли прийменники пишуться через дефіс,
одним словом, двома й більше словами.
Утворені поєднанням
повнозначних частин
мови з прийменником
Через дефіс Одним словом
Двома й більше
словами
з огляду на обставини;
за допомогою словника;
залежно від умов;
незважаючи на погоду
з-під землі
з-поза хмар
з-за лісу
понад Дніпром
напередодні свята
упродовж року
поруч 3
з огляду на
у розріз 3
у зв язку з
незалежно від
Поєднання прийменника з іменником, прикметником, числівником або займен­
ником треба відрізняти від однозвучного прислівника.
Прийменники
з ‘їхав з (високої) гори
прийшов на (першу) зустріч
по (новому) мосту
по (вашому) шляху
у (чотирьох) стінах
Прислівники
упав (звідки?) згори
вибіг (куди?) назустріч
зробили (я к ?) по-новому
думати (я к ?) по-вашому
працювали (як?)учотирьох

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.