Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення пов’язане з іншими синтаксичними одиницями (мінімальною
синтаксичною одиницею і реченням), має з ними спільні й відмінні ознаки.
Словосполучення і слово. Обидві синтаксичні одиниці є комунікативними одини­
цями й комунікативну функцію виконують лише у складі речення. І слово, і словоспо­
лучення виконують номінативну функцію, отже, позбавлені предикативності. Вони є
будівельним матеріалом для речення. Відмінність між словом і словосполученням
полягає в тому, що словосполучення складається як мінімум із двох повнозначних
слів і є мінімальним контекстом для слова. Залежні слова в підрядних словосполу­
ченнях звужують обсяг позначуваного поняття, даючи йому точнішу назву.
Словосполучення і речення. Ці одиниці є синтаксичними одиницями-конструк-
ціями, компоненти яких пов’язані синтаксичним зв’язком. Обидві одиниці позна­
чають розширений факт дійсності.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.