Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Відмінності між словосполученням і реченням

Між словосполученням і реченням існують істотні відмінності:
а) словосполучення — номінативна одиниця, речення — комунікативна, тому слово­
сполучення входить у комунікативну систему тільки через речення;
б) словосполучення характеризується інтонацією називання, а речення -повідом­
лення;
в) реченням може виступати й один повнозначний компонент, а словосполучення
складається як мінімум із двох;
г) у реченні реалізуються три основні типи синтаксичного зв’язку — предика­
тивний, підрядний і сурядний, у словосполученні — підрядний і сурядний.
Однак не всі сполучення слів у реченні є синтаксичними словосполученнями.
Зокрема, не є словосполученнями предикативне ядро речення (Ліс шумить, Робіт­
ники працюють, Трава зелена)’, аналітичні форми прикметників і дієслів (більш зна­
чущий, буду писати)-, синтаксично нерозкладні конструкції і фразеологізми (Кривий
Ріг, Новий Буг, гарбуза дати, тримати камінь за пазухою).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.