Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Предикативний зв ’язок

Предикативний зв ‘язок — це зв’язок між підметом і присудком, який є реченнєво-
твірним зв’язком, що формує структурну основу простого двоскладного речення.
У сучасному українському мовознавстві виділяють кілька ознак предикативного
зв’язку, що вирізняють його з-поміж інших типів синтаксичних зв’язків. Найголов­
нішими є;
1) двобічність і передбачуваність, тобто взаємозалежність, взаємозв’язок підмета
і присудка. Підпорядковуючи один одного, підмет і присудок перебувають у стосунках
узгодження: Студент відповідає. Студенти відповідають;
2) обов’язковість, яка полягає в тому, що відповідні особові форми присудка
вимагають підмета у формі називного відмінка;
3) координація, що становить синтез узгодження, реалізованого залежністю при­
судка від підмета, і керування, зумовленого залежністю підмета від присудка.
Підрядний зв ’язок — синтаксичний зв’язок, що вказує на граматичну залежність
одного компонента від іншого в реченні чи словосполученні.
Сурядний зв ’язок — синтаксичний зв’язок, що поєднує граматичні компоненти в
словосполученні, простому та складному реченнях.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.