Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Підрядний зв’язок

Підрядний зв’язок — синтаксичний зв’язок, що вказує на граматичну залежність
одного компонента від іншого в реченні чи словосполученні.
Цей зв’язок у словосполученні і простому реченні реалізується формами слова, а в
складнопідрядному реченні засобами його вираження виступають сполучники і спо­
лучні слова, наприклад: І все на світі треба пережити (Л. Костенко); Розтьохкався
315 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
(оиияіію на калиноньці (П. Грабовеький); Ще густіший морок виповняв глибокі
тзрторш. що збігали в долину по схилу прибережного узгір ’я (М. Коцюбинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.