Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синонімія словосполучень і слів

Словосполучення, різні за будовою і морфологічним вираженням, але однакові
або близькі за своїм лексичним значенням, називаються синонімічними. Наприклад,
однакове або близьке лексичне значення мають такі пари словосполучень, як: юри­
дична консультація — консультація юриста; після завершення справи — завершивши
справу; бавовняна сукня — сукня з бавовни, йти стежкою — йти по стежці; бути
батьком — бути за батька; читати вголос — читання вголос; відданий Україні —
відданість Україні та ін.
Почасти словосполучення можна замінити одним словом із синонімічним зна­
ченням: кожної суботи — щосуботи; дуже мудрий — премудрий; складати конспект —
конспектувати; спустився туман — затуманилося; сто років — століття; чужий
край — чужина; ставати сивим — сивіти тощо.
Сучасна українська літературна мова багата на варіантні форми, грунтовне засво­
єння яких дає змогу вибирати найбільш вдалу і сприяє точнішому висловлюванню
думки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.