Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. За якими трьома ознаками класифікуються словосполучення?
2. Скільки компонентів можуть містити прості й складні словосполучення?
3. Наведіть приклади синтаксично вільних словосполучень і синтаксично не-
членованих сполучень слів. Чим вони відрізняються?
4. На які групи поділяються словосполучення за опорним словом? Наведіть
приклади.
5. На які групи поділяються словосполучення за характером синтаксичних відно­
шень між компонентами? Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.