Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Прикладка

Різновидом означення є прикладка. Прикладка виражається іменником або
словосполученням, яке заступає іменник; вона є залежним словом в означальному
словосполученні, приєднується до головного слова синтаксичним зв’язком повного
або неповного узгодження (обов’язково узгоджується тільки у відмінку). Наприклад:
Солов ’їні звуки-промені линуть у світ (О. Ющенко); Ця поезія під назвою «Колісниця »
визначить подальшу долю Т. Осьмачки (Н. Зборовська).
Поєднуючись з основною назвою, прикладка є його іншою назвою за якоюсь
характерною ознакою. Прикладка може пов’язуватись із пояснюваним словом повним
або неповним узгодженням. При неповному узгодженні прикладка може мати щодо
пояснюваного іменника інший рід або й число. Прикладка уточнює власну чи
загальну назву. Хоч прикладка стоїть переважно після пояснюваного слова, у багатьох
тільки зміст речення підказує, яке слово основне, а яке є другою назвою. Наприклад:
Проплива над берегом крутим Цвіт-краса, мов пісня на воді (Б. Степанюк). При­
кладка може виражати різні значення: позначати рід заняття, ознаки особи за віком,
соціальним станом та ін. Досить часто прикладка є образною, метафоричною назвою,
наприклад: дівчина-трактористка, хлопчик-підліток, Земля-мати, Дніпро-Славута,
місто-герой, гори-хвилі..
Прикладка, виражена словосполученням, називається поширеною. Поширену
прикладку можуть утворювати підрядні й сурядні словосполучення: Де ж то
гордість твого Духа- вільного орла? (Олександр Олесь).
Прикладка може залежати від особового займенника: Вони, переможці Олім-
піади-2004, примножили славу України. їм, учасникам Олімпіади, людська шана,
слава і честь! (З газети). Якщо прикладка залежить від займенника, тоді вона береться
в коми з обох боків.
Непоширена прикладка, уточнюючи назву особи за характерною ознакою, семан­
тично зближується з пояснюваним іменником (вчитель-словесник, легінь-красень,
очі-зорі), що веде до утворення складного слова: сон-трава, диван-ліжко,
лікар-терапевт.
У власних іменах прикладка виділяється умовно: Зачаровує спів Софії Михайлівни
(якої?) Ротару (3 посібника).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.