Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Питальні слова-речення

Питальні слова-речення, характеризуючись питальною інтонацією, виража­
ються стверджувальними і питальними словами так, ні, модальними словами добре,
правильно, вірно, невірно, дійсно, справді, частками хіба, невже, навряд, га і т. ін.,
наприклад: — Що везем? — враз наче бомба рветься біля гарби. Дядько кидається, як
спросоння: — Га? (Петро Панч).
Виділяють кілька груп питальних слів-речень:
а) у яких стверджувальні, заперечні чи модальні слова вимагають від співроз­
мовника прямої відповіді на поставлене запитання, наприклад: — На гарбі сидітимеш,
коні поганятимеш. Добре? — «Добре» (Остап Вишня). Окремим різновидом цих
слів-речень є структури, що мають характер перепитування, уточнення відповіді.

401 налрнкл&л: — А Круп ‘як тікає? — «Ні». — Ні? (М. Стельмах); —А курей на буряки
«центи ія* — «Ні». — Ні? А чому ні? (Остап Вишня);
б) у яких у непрямому запитанні втілені вагання, сумнів, подив та інші емоційні
відтінки Це слова-речення Хіба? Справді? Невже? Та ну? Овва? та ін., наприклад: —
Яка радість у нас. Дмитре… — «Невже?» (М. Стельмах); — Мій дух, парубче, не
боїться тебе. — «Овва?» — Штереверя взявся в боки перед професором, здивований
(О. Гончар); — Іду назад, а він з собакою: йде й балака, наче до корішка. — «Та ну?»
(І. Микитенко):
в) які виражають спонукання до певних учинків, дій. Найчастіше таку функцію
виконує частка ну, яка може супроводжуватись іншими словами, наприклад: Другого
дня ввечері вертався Хома від пана. — Ну? — зустріла його на порозі Хима. — «Дав.
П’ять дав на відробітки, на буряки» (М . Коцюбинський); — Антон Кузьмич? — «Ну?»
— Це Таня, доброго ранку. — «Ну?» — Я хотіла вам нагадати… — «Ну?» — Що як
секретар журі ви маєте бути на півгодини раніше (П. Загребельний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.