Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Основні типи складних речень

Компонент складного речення за своєю синтаксичною будовою можуть бути І
двоскладними, односкладними, непоширеними, поширеними, повними, неповними.
Класифікація складнях речень
— сполучникова-
>ві безсволучввкові І !
безсполучникові
аваааввпуяаві і
аввадиввіяуиаві
і однорідними
частинами
з неоднорідними
частинам в
Эш способом пос лнання частин й «як гуиматнчне ціле рофпняктса сполучни­
кові, безсполучникові і сполучяикгню-беэспол\ шикові складні р п п м
Будова складного речення і синтаксичні підношення між Його « г ш ш п
неоднакові.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.