Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розділові складносурядні речення

Розділові складносурядні речення — це конструкції з розділовими синтаксич-
ннмн відношеннями, що виражаються сполучниками або, чи, хоч, то … то, не т о…
не то. хоч … хоч, або … або. Наприклад: Із-за темного дуба то калинова вітка
витягнеться і червоний кетяг ягод горить, як жар, то колюча чайова рожа покаже
дрібні листочки й пахучу квіточку (Марко Вовчок).
У розділових складносурядних реченнях між їх частинами головними виража­
ються два види смислових зв’язків: перелік фактів і дій, що взаємно виключають одне
одного, та перелік фактів і дій, що чергуються. Наприклад: Або розумне казать, або
зовсім мовчать (Нар. творчість); То дзвінко падуть гарячі плюскоти сонця, то
сиплються в мозок блискучі стружки зірниць (В. Свідзинський).
У складносурядних реченнях можуть передаватися особливі відношення градації,
тобто підсилення, чи, навпаки, послаблення значення другого компонента речення
порівняно з першим. Такі відношення виражаються складеними сполучниками не
тільки … а й, не лише … а й, не ли ш е… але й. Наприклад: З самого ранку не лише
старі взялися за лопати, а й малеча відкидала по дворах сніг, всі прокладали в
заметах не стежки, а глибокі проходи (За І. Цюпою).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.