Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення

Складне речення, що складається з двох або більше предикативних одиниць, які
поєднані в єдине семантичне і граматичне ціле підрядним зв’язком за допомогою
сполучників підрядності чи сполучних слів, називається складнопідрядним.
Предикативні частини складнопідрядних речень синтаксично нерівноправні: одна
з них, яка підпорядковується іншій, перебуває в певній залежності і включає
сполучник або сполучне слово, називається підрядною частиною. Частина складно­
підрядного речення, якій підпорядковується підрядна, називається головною
частиною.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.