Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

Складнопідрядним реченням з підрядним з’ясувальним називається таке
складне речення, в якому залежна частина роз’яснює зміст присудка головного ре­
чення.
З’ясувально-підрядна частина відповідає на питання всіх відмінків, замінюючи
додаток або підмет головного речення: Вони заздрять і водночас радію т ь, (чому?)
що не їм випала на долю перша можливість умерт и (Ю. Литовський); Д авно відомо,
(щ о ?) що крапля й камінь точить (3 газети).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.