Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне ре­
чення, в якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, виражена в
головній частині.
Підрядна пов’язана з присудком двоскладного речення чи головним членом одно­
складного, частина виражає мету стосовно всього повідомлення головної частини і
відповідає на питання з якою метою? (для чого?). Засобами зв’язку підрядної
частини з головною є сполучники щоб (аби), які можуть ускладнюватися частками
(щоб тільки, аби тільки; для того, щоб; з тим, щоб; з тією метою, щоб; в ім’я того,
щоб та ін.): Хай прийде до тебе добробут і гідність і сядуть на покуті, (з якою
метою?) щоб зникли сум і скорботи з твои темних кутків і пічурок і холодних твои
сіней (О. Довженко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.