Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

ДЖЕРЕЛА СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Стилістична система української літературної мови
складалася впродовж віків з тих елементів усіх мовних рівнів, які
набували стилістичної маркованості на різних етапах розвитку
мови. Вона поповнювалася мовними одиницями з соціальних і
територіальних діалектів, запозиченнями з мов — носіїв інших
культур. Тому можна сказати, що стилістична природа нашої
мови багатоджерельна. До головних джерел стилістики
української літературної мови належать жива народна мова, усна
народна творчість, діалекти, класична і сучасна українська
література, зокрема мовотворчість визначних діячів української
культури, мовлення засобів масової інформації. Проте
корінням українська стилістика сягає давньої слов’янської міфології;
античних давньогрецьких і давньоримських джерел —
міфології, риторики, культури; біблійних джерел; ранньоукраїн-
ських писемних пам’яток; першоджерел української
християнської культури, священних писань, проповідництва і казань;
традицій давньої книжної української літературної мови;
риторичної спадщини вищих шкіл і культурно-видавничих
центрів України; української барокової культури.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.