Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Доба Ренесансу, Реформації і бароко

Ренесанс та Реформація, що так гучно заявили про себе в
західноєвропейській культурі, означаючи кінець авторитарного
середньовіччя і початок нової доби з новими ідеями і темами —
115
гуманізмом, ідеалами краси і гармонії, відкриттями живої
людини й природи, — проявилися і в українській культурі. Поряд
із візантійськими з’явилися західноєвропейські впливи, гостро
поставали проблеми літературної мови (на чужому ґрунті чи
на автохтонному — народному мовленні), розширювалася
тематика на користь світської. Все це ускладнювалося
національно-релігійними рухами навколо проблеми «унії», які болісно
зачіпали всі сфери суспільного життя в Україні і породили таке
сильне й оригінальне стильове явище, як українська полемічна
література, і спричинили формування українського
національно-визвольного руху, а за ним і національно-культурного
відродження українства в XVII ст., вираженого в стилі
українського бароко.
Реформаційними впливами зумовлена поява перекладів
Святого Письма українською мовою («Пересопницьке євангеліє»
1556—1561 рр., «Крехівський апостол», «Учительне євангеліє»
1569 р. та ін.), що мало величезне значення для утвердження в
духовній сфері української мови і вироблення її літературних
норм, у тому числі й стилістичних.
На кінець XVI — початок XVII ст., особливо з
виникненням церковних братств, монастирських і вищих шкіл, зокрема
в Острозі, Львові і Києві, припадає повсюдний розвиток
народної ОСВІТИ.
Риторика, що входила в коло основних предметів шкільного
навчання, була перекладною з грецьких та латинських джерел.
Укладена єпископом Макарієм «Риторика» A617—1619 рр.)
була зорієнтована за грецьким зразком на «солодкоголосся»,
«краснослів’я», вона до інших наук «прибавляє сили словесні».
Вітчизняна риторика має традиційну систему трьох родів
(стилів): розглядається рід покірний, низький, приземлений, що
не піднімається над повсякденним мовленням; окремо
аналізується високий рід (стиль), сповнений образних прикрас
(епітетів, метафор, порівнянь, риторичних фігур і т. ін.); рід
помірний — найпоширеніший, в міру прикрашений, з гідністю,
але простий, зручний для користування. Ця загальна схема
доповнюється у Макарія функціональними родами промов:
повчальний—для потреб навчання, яке тоді набувало
особливого поширення; судовий, що мав сильну традицію ще в античній
риториці; міркувальпий — для ділових стосунків; показовий,
взірцевий — для уславлення чи критики, похвал, покарань.
Те, що всі освічені люди володіли риторикою, засвідчують
твори української полемічної літератури. На той час уже
традиційно утвердилася думка, шо високий стиль промови —
це книжна старослов’янська мова з її застиглими образними
засобами на основі біблійної міфології: багатий милістю і бла-
116
гий щедротами; воздаси кожному по ділах; вінець слави
•нетлінної; Спаси, ущедри, призри, наведи, змилосердься,
помилуй!; були убогими на добрі діла, окаянними заради злого
життя, досхочу наситилися солодощами книжними; приймуть у
спадок небесне царство; як Бог волхвів звіздою вів; як Бог од волхвів
дари і поклоніння приймав; «Не порушити прийшов я закон, а
сповнити»; Не возлюбили вони світла, аби не виявилися темні
діла їхні. Добре було благодаті й істині міме новими людьми
возсіяти; Не вливають вина нового вчення благодатного в міхи
старі; джерела нетління; тридцять срібняків; Хай
возвеселяться і возрадуються народи; всемилостиве око благого Бога; возсіяв
розум у серці; благочестиве повеління; Як же тебе не
похвалити, о чесний і славний між земних владик премужній Василію!
Як тобі дяку не воздати?; возрадуйся і возвеселися і восхвали
благого Бога; добролюбна Богові милостиня; сподобив слави і
честі на небесах; насіння твоєї віри, посіяне тобою, не
висушилося спекою невір я; О Владико, царю і Более наш, високий і
славний людолюбче, воздаси їм за труд, славу і честь; таїнства віри;
поборники благочестя; воістинно, нині і прісно і во віки віків
(З євангелій, псалмів, казань, проповідей).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.