Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

7. РІЗНОВИДИ ПРИСУДКА

Можливі два принципи класифікації присудків: 1) за будовою (про­стий, складений, складний (подвійний)) і 2) за морфологічною реаліза­цією структури (дієслівний та іменний).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.