Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ

Понятття експресивності належить до основних
стилістичних, тому що на протиставленні (опозиції) експресивного і
неекспресивного формуються майже всі стилістичні парадигми.
Експресивність (лат. ехргеззіо — вираження) є семантико-
стилістичною властивістю мовних одиниць, психологічно і
соціально вмотивованою, яка забезпечує цим одиницям
повноцінне функціонування і створення стилістичного значення,
фону, ефекту. Експресивність часто ототожнюють з
емоційністю, хоча це різні поняття. Емоційність не завжди є
експресивною, вона може мати нейтральне вираження, а експресивність
породжується не тільки емоціями, &.й мисленням, інтелектом,
волею, етикою та естетикою, конкретним світосприйманням
мовців. Тому експресивність є значно ширшим від емоційності
поняттям і може охоплювати мовне вираження всіх, а не тільки
емоційних сфер життя.У зв’язку з тим, що в нашій мові є термін
«вираження», експресія (і експресивність) сприймається як
інтенсивне вираження, що на фоні загального, нейтрального
189
виділяє окремі мовні одиниці. Наприклад: Я марила всю ніченьку
про тебе, мій паниченьку! Ронила сльози дрібнії, збирала в кінви
срібнії, без любої розмовоньки сповнила вщерть коновоньки…
(Леся Українка); Малий чабанець (що мооїсе вивчитись на
чабанчука і, нарешті, заступити батька-чабана) повертається емер-
ком додому. Коло берега кригу розбиває штормок, а все
показувало, що незабаром ревтиме і справо/спій штормило (Ю. Янов-
ський); Задзвеніла далина ясно-синьо-цвітно (П. Тичина).
Розрізняють інгерентну і адгерентну експресивність мовних
одиниць. Інгерентною є така експресивність, що внутріїнньо
притаманна мовному знаку, є його постійною і невід’ємною
ознакою в будь-яких ситуативно-контекстних умовах.
Наприклад: Любив, коли скидалась велика риба в озері чи в Десні на захід
сонця. Любив, їдучи на возі з лугу, дивитися, леоісачи, на зоряне
небо. Любив засинати на возі, і любив, коли віз спинявся коло хати
в дворі і мене переносили сонного в хату. Любив скрип коліс під
ваоїскими возами в жнива. Любив пташиний щебет в саду і в полі
(О. Довженко). Ядро лексичного значення (інтенсіонал) слова
любив уже несе в собі експресивність. Адгерентна
експресивність — це інтенсивна виразність мовного знака, що
сформувалася тільки у певному контексті, ситуації, умовах, а не в
основному словниковому значенні. Наприклад: Мушу випити
келих до краю полиновий мед самоти; сплітаю вірші з нервів
пасма, як перший пелюсток весни; крізь золото остання просинь
цілує сонний краєвид; ще вабить в синь співуча далеч зітханням
теплої землі (Є. Маланкж).
Актуалізація мовних одиниць відповідно до настанови
(інтенції) мовця, мети, ситуації, умов робить їх експресивними,
реалізуючи їх інгерентні можливості або й додаючи їм адге-
рентної (контекстної) експресії. Такі одиниці називаються
експресивними засобами мови. Серед експресивних засобів є
генетичні, тобто вже давно сформовані, усталені у мові
засоби, — це традиційні тропи і фігури. Вони використовуються
мовцями як готові експресивні форми та як зразки для
продукування нових відповідно до потреб спілкування. В українській
мові такі генетичні експресивні засоби мають, як правило,
фольклорне, пісенно-поетичне походження: карії очі, чорнії
брови, білеє личко, білії рученьки, дрібні сльози, рідная мати, чис-
тес поле, синєє море, рідний край, лиха година, полинова доля,
гірка доля, думка летить, серце плаче, конем грає, сіяти горе,
виплакати очі, шукати щастя та багато інших. Традиційні
експресивні засоби української мови зосереджені переважно на
лексичному (тропи) та синтаксичному (фігури) рівнях мови.
Однак експресивність як вияв інтенсифікації можливостей
мовних елементів теоретично властива всім одиницям мови, проте
190
реалізується тільки в тих мовних одиницях, на які є такий
стилістичний запит у мовній практиці. Експресивність є носієм
конотації мовних одиниць за парадигмами стилістичних
протиставлень: позитивне/негативне, добре/погане;
приємне/неприємне, високе/низьке тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.