Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Граматичне вираження епітетів

Епітет як образний, естетично маркований атрибут має дві
основні граматичні категорії для свого формування і
вираження: прикметник з граматичною функцією присубстантивного
означення і якісно-означальні прислівники з граматичною
функцією придієслівного означення — обставиною способу дії.
Наприклад: / марили айстри в розкішнім півсні про трави
шовкові, про сонячні дні, — / в мріях вважалась їм казка ясна, де
квіти не в’януть, де вічна весна…; Ах, пані, пані чарівна, як я
люблю, люблю вас ніжно, прозоро, радісно, безгрішно! (О. Олесь)
Визначаючи епітет як образний естетично маркований
атрибут і ширше — як категорію художнього пізнання світу через
образні ознаки, виділяємо й інші граматичні форми і
конструкції, які мають образно-означальне наповнення і відповідають
на запитання граматичного означення який? як? Наприклад:
Волосся жмутами проміння Горить на зеленій траві (О. Олесь);
Розтопленим сріблом блищать річки (Леся Українка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.