Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Епітети-прислівники

Як виразники динамічної ознаки (дії, процесу, стану)
прислівники виконують образну функцію епітета: рясно снігами
замітає, гойдаються журно; водевіль і трагедія нагло зійшлись;
бились шалено; Як вільно, широко думкам; Трави і квіти хутко
вбираються в білі свитки; журно дивиться; дихають важко
троянди розквітлі; листя боязко тремтить; шумить журливо
1 Франко І. Я. Леся Українка // Вступ до літературознавства:
Хрестоматія. — К., 1995. —С. 111.
12-МА7
353
гай; жито привітно стріває; (О. Олесь); мандрівно краяли;
життя прожив запічно (М. Рильський); Співає осінь ніжно і
журливо (Леся Українка); Гей, рясно всипте цвітом шлях, у
дзвони задзвоніте] (П. Тичина); Спадаю дзвінко з темних скель у
повне гулу плесо (Д. Павличко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.