Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Епітет, виражений іменником-прикладкою

Ця граматична модель епітетів досить продуктивна і також
зосереджена переважно у денотативному просторі сфери
природи, почуттів, казкової уяви: лебідь-місяць, у хвилях-травах,
лілеї-руки. Серед них виділяється кілька семантичних груп
поетичних номінацій:
1. Явищ природи, рослинного світу. Наприклад: листячко-
намистечко; громи-пророки; Упали роси на очі-квіти; страхо-
вища-ліси; в хвилях-травах; І казки-ночі відблиск смарагдовий;
В золотій смушевій шапці циган-вечір сходив з гір (О. Олесь);
Дяка щирая тобі, піченько-чарівниченько, що закрила ти моє
личенько! (Леся Українка); Самотиння крапа дощем-крапотинням
(І. Драч); квіти-перли, квіти-думки, квіти-дзеони (П. Тичина).
2. Ідеальних абстракцій, духовних начал. Наприклад: Дум-
ки-мешелики знімаються на крилах; Все втонуло в пісні-морі;
Мрія моя тихо сходила піснею-кров’ю (О. Олесь); Світ-казку
будує мрія моя (Д. Павличко); Славо-згубо, славо-мати! Тяжко
заоїсуритися, як тебе згадати (ЛесяУкраїнка); У легкості
вітрила, у попелі згорань ти знаєш слово-брилу і слово-філігрань
(Л. Костенко).
3. Людей і народу в цілому. Наприклад: Плети вінок співцю-
герою; І, зуби зціпивши, сміявся, оганьблений народ-титан;
Народе-страднику, навчи в вигнанні любити свій Єрусалим,
навчи в солодкому стражданні пройняти серце ним (О. Олесь); Це
ти, о пресвята моя зигзице-мати! (В. Стус); Будуть тебе
кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені (В. Симо-
ненко); Запитав мене сип, запитав мене син-білочубчик (І. Драч).
4. Рідного краю. Наприклад: над країною-сиротиною; на
грудях страдниці-землі; Чолом тобі, о земле-мати, уклін мій,
страднице, прийми (О. Олесь); Південний краю-цвіте\ (Леся Українка).
5. Чужини. Наприклад: Чужина-могила, чужина-труна,
пустеля безплідна, холодна, нудна (О. Олесь).
6. Частин тіла. Наприклад: лілеї-руки; гадюки-руки.
7. Предметів: А куля-моргуля літа і літа (І. Драч).
Семантичний аналіз поетичних номінацій зазначених груп
свідчить, що в основі формування епітетів першої групи лежать
асоціативні зв’язки подібності за якоюсь, переважно
зовнішньою, ознакою: очі-квіти (бо квіти круглі, як очі); у хвилях-тра-
354
вах (бо трави лягають хвилями) тощо. Основою образних
асоціацій номінацій другої групи є фоновий матеріал
українознавства, знаки фольклору і національної культури: весла-крила,
душа-лілея, слова-пісні, гуси-лебеді, сльози-перли, трави-ліки,
пісня-кров та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.