Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Епітет, виражений формою орудного відмінка іменника

Імплікація некатегоризованих порівнянь і означень породила
окремий тип граматичних конструкцій, які використовуються
у художній мові у функції епітета. Такий епітет сформувався
на синкретизмі двох субсгантивів, що мають спільну ознаку.
Проте для одного субстантива ця ознака спільна, а для другого —
тимчасова, на час дії, за якою йде порівняння. Однак ця ознака
має інтенсивну форму вияву і тому на ній формується цілий
образ ознаки дії — епітет: А Воля в темниці, а Воля в тюрмі
Орлицею б’ється об стіни німі (О. Олесь). «Волі» імплікується
ознака «орлиці», але в цьому разі тільки у сфері дії предиката,
отже, формується придієслівне означення — субстантивний
епітет, виражений формою орудного відмінка іменника. Такі
придієслівні епітети у формі орудного відмінка є
продуктивними в українській поезії. Наприклад: Туман на озері білими
хвилями прибиває до чорних хащів (Леся Українка); хвилина
порошинкою пролине; Нас жах голодним звіром їв; Маком
цвіту ть-червоніють сніги; І вічно втратою боліть, і мовчки
привидом блукать; Думку розсипать срібною росою; Плакало небо
дрібними сльозами; Хтось за нас змагається орлом; Чорніла
круком чорна нива; Над всім народом наша воля цвіте трояндами
заграв; Чайка вибухла стрілою; Душа сполохана тремтить
листком берези; Сядь поруч янголом зо мною; Вечірня сутінь
серпанком в ‘сться; До тебе думка прудкокрила летить клекочучим
орлом; О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! вгорі
спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним (О. Олесь).
Останній приклад цікавий тим, що всі придієслівні субстантивні
епітети кожний сам по собі семантично різний, але в
поетичному контексті всі вони (будь мечем, сонцем стань, розлетися
3%
дощами) зведені в один синонімічний ряд епітетів спільним
дистрибутом слово, поетичний образ якого дуже високий і
перекриває всі значення цієї лексеми у практичній побутовій мові.
Образно-естетична функція придієслівних субстантивних
епітетів у поетичному контексті підсилюється низкою актуалізато-
рів, які семантично пов’язують епітети в один образно-сино-
німічний ряд і в результаті образ ніби «наростає». Наприклад:
Мовчу…Іду шляхом зневіри, тернами, кручами іду… і капа кров
з моєї ліри і квітне маком по сліду. Я буйним степом розгорнуся,
я морем співів розіллюся (О. Олесь).
Субстантивні епітети у формі орудного відмінка виникають
на ґрунті значень орудного перевтілення {русалкою стала),
орудного перетворення {став диваком), орудного порівняння
{стрілою пролітає). Як свідчать дослідники, в українській мові
орудний порівняння є живим функціональним різновидом
орудного відмінка, що розвивається за рахунок створення
розгорнутих конструкцій орудного іменника з означальним словом
та частково шляхом розширення кола семантичних груп дієслів.
Тому субстантивний придієслівний епітет продуктивніше
розвивається саме на семантиці орудного порівняння, що
сполучається з дієсловами семантичних груп переміщення, руху,
стану, звучання. В об’єкті порівняння відображається народно-
мовна традиція узагальнювати образні характеристики
ступенів інтенсивності суб’єктів через порівняння з об’єктами —
носіями інтенсивності цієї дії. А фактично відбувається
«присвоєння» значення: влетіла ластівкою, орлом злетіти б, шмиг-
пула блискавкою, дивиться чортом, метеором пронісся, вовком
вити, голубкою вуркотіти, сичати змією, ходити гоголем,
сидіти крячкою та ін. Інтенсивність динамічних ознак настільки
міцно закріпилася за низкою іменників — назв тварин, птахів,
рослин, природних явищ, — що вони стали вже символами цих
ознак. На цьому ґрунті розвинулася фольклорно-романтична
символіка.
Зазначені назви використовуються як субстантивні епітети,
Що оформлені вже або в синтаксичній функції означення-
прикладки {дівчина-калина, сини-соколи), або у функції
обставини образу дії {маком розсипався, вгорі латкою палає
жовтогаряче небо вечора), рідше — у функції вокатива: Народе мій!
Ясний соколе!; О слово рідне! Орле скутий! (О. Олесь).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.