Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

СТИЛІ НАВЧАННЯ

Для курсу педагогічної майстерності важливим є поняття
стилів навчання, що визначають шляхи здобування знань.
Умовно їх називають так: стиль діяча, стиль мислителя, стиль
теоретика, стиль практика, стиль активіста, стиль
рефлектора1. Така система стилів окреслює всі поступові етапи
тривалого навчального процесу, які становлять цілісність, але
окрема особистість може надавати перевагу якомусь одному чи
кільком етапам і мати в цьому більше успіху. Дуже важливо
при цьому зорієнтуватись у послідовності етапів і зрозуміти,
що є найважливішим і прийнятним саме для конкретного
суб’єкта навчального процесу.
Взаємозалежність між етапами навчального циклу і
стилями навчання можна схематично подати так:
1
Активіст (діяч)
Набуття досвіду
Прагматик (практик) Мислитель (рефлектор)
Планування наступних дій Критичний аналіз досвіду
Теоретик
Висновки з досвіду
Досягти значних успіхів у навчальному процесі можна, якщо
добре розвинути стилі навчання на кожному етапі. Якщо
людина розвине в собі риси активіста, передусім волю до дії, то не
одночасно робить її практиком. Стаючи практиком, людина
має що рефлексувати, тобто аналізує й оцінює свою
практичну діяльність, а отже, стає теоретиком (мислителем).Ставши
теоретиком і практиком, людині легше стати вмілим
прагматиком, успішно планувати свою діяльність надалі, яка знову ж
таки даватиме матеріал для аналізу й осмислення досвіду.
Враховуючи те, що всі етапи забезпечуються мовною
комунікацією, є можливість запропонувати кілька порад, як,
використовуючи ситуацію і збагачуючи мовну компетенцію,
можна вдосконалювати стиль навчання. Однак перед цим слід
визначити, що перешкоджає вам бути оптимально підготовленим
1Див.: Використання вашого стилю навчання // Навчання викладачів:
Проект Тазіс «Державне управління в Україні». — К., 1996. — С. 10.
422
на кожному етапі (чи стадії). На етапі «активіст» це можуть
бути:
— страх помилитися або зробити щось невдало;
— побоювання бути смішним у колективі;
— невпевненість під час виконання справи;
— сумніви в доцільності справи і її результатах;
— надмірна серйозність і чесність.
Сплануйте свої дії так, щоб ви змогли подолати певні
перешкоди або хоча б послабити їх. План продумайте і «впишіть»
в обставини вашого способу життя. Для плану пропонуються
такі загальні поради:
— розширювати комунікативні ситуації’: хоч раз на тиждень
робити й обговорювати щось нове або таке, що робили дуже рідко і
давно (відвідати колишню вчительку, забуту однокласницю, новий
музей, збори, мітинг, незнайомий район міста, сусіднє село тощо);
— пробувати виходити за межі своїх ролей і перемикати
стереотипи комунікацій, тобто зробити те, чого раніше не любили
робити: прочитати газету, погляди якої не поділяєте,
розкритиковану книгу, відвідати концерт музики, яку не любите;
— розпочинати розмови (короткі) з незнайомими людьми,
вибирати наздогад співрозмовників, йти і говорити з ними.
Шукати теми розмов на ходу в певних ситуаціях;
— у людних місцях, особливо на зборах, конференціях,
урочистих зібраннях, вечірках, усюди, де є багато людей,
змушувати себе розпочинати та підтримувати бесіду з кожним, хто
біля вас, кого бачите;
— під час виборів ходити, збираючи підписи, агітуючи за
когось чи щось, — це велика школа мовного спілкування;
— намагатися бути в центрі уваги: очолювати збори, брати
участь в обговоренні, спрямуванні дискусії, виступати на
презентаціях. Ставити перед собою певні завдання:
проголошувати промову не менше десяти хвилин, сказати про щось так, як
ще ніхто не казав;
— вчитися розмірковувати вголос перед слухачами.
Організувати з колегою ділову гру, в якій ви маєте називати один
одному якісь теми та ідеї й обговорювати їх, виголошуючи
промови протягом певної кількості хвилин. Виробляти вміння
пропонувати ідеї та пропозиції (ставити за мету — подавати до
кількадесят ідей за десять хвилин).
На перший погляд, названі поради можуть здатися дещо
дивними, але, розумно скориставшися ними, можна
сформувати в собі активний стиль навчання і діяльності.
На етапі «рефлектор», або «мислитель», перешкодами до
вдосконалення стилю навчання можуть бути:
— ваш нахил до активних дій;
423
— звичка швидко змінювати вид діяльності;
— брак вільного часу для обдумування;
— небажання вислуховувати та аналізувати інформацію;
— невміння і небажання занотовувати потрібну інформацію.
Для того щоб не позбутися корисних навичок активіста і
разом з тим розвивати в собі риси мислителя, сплануйте свою
діяльність, зваживши на такі поради:
— спостерігайте за людьми і вивчайте їхню поведінку скрізь,
особливо там, де справи вас конкретно не стосуються і ви можете
бути максимально об’єктивним. Помічайте, хто найбільше
говорить і що, хто перебиває, як аргументують тези; що призводить до
суперечок, як поводить себе головуючий, які висновки тощо;
— звертайте увагу на єдність вербальної і невербальної
поведінки. Визначайте ключові слова у виступах, часто
повторювані експресеми. Підрахуйте кількість жестів, з’ясуйте, що
вони підсилюють; що роблять руки, коли людина говорить, яке
в неї при цьому обличчя, очі, загальний вигляд — і що все це
означає, тобто шукайте внутрішню думку, підтекст;
— намагайтеся критично оцінювати кожну зустріч, факт,
подію. Пригадуючи послідовність, визначте вдалі і невдалі місця,
що можна було б зробити краще, де помилка;
— користуйтесь технікою. Запишіть кілька розмов і
прослухайте їх кілька разів, проаналізуйте деталі змісту і їх мовне
вираження та з’ясуйте, як вплинули чи не вплинули вони на результат;
— ведіть щоденник, аналізуйте події, враження і робіть
висновки. Вчіться описувати себе і події свого життя;
— оберіть тему дослідження, ретельно зберіть інформацію з
різних джерел, проаналізуйте її, зробіть висновки;
— навчіться слухати і в деталях запам’ятовувати
інформацію з радіо- і телевізійних передач. Спробуйте цікаво, ефектно
прокоментувати їх;
— підготуйте невеликі, але ретельно опрацьовані письмові
роботи: статті, звіти, доповіді, рецензії. Напишіть добре
аргументовану політичну заяву, складіть угоду. Дайте тексту
«відпочити», а потім знову попрацюйте з ним;
— виробіть звичку аналізувати «за» і «проти». Кожному
твердженню шукайте спростування і навпаки та робіть
висновки;
— намагайтеся передбачати наслідки кожної події чи факту,
навіть якщо вони звичайні. Вчіться думати і досконало, точно
висловлювати свої думки.
На етапі (стадії) «теоретик» перешкодами для
вдосконалення стилю навчання можуть бути:
— звичка не заглиблюватися у суть справи, а судити про все
на підставі зовнішніх вражень;
424
— покладатися на інтуїцію та своє власне суб’єктивне
бачення;
— надто поверховий підхід до життя;
— звичка жити одним днем;
— імпульсивність та безпосередність поведінки;
— звичка спочатку говорити, а потім думати, в результаті чого
з’являється неорганізоване, нечітке і суперечливе мовлення.
Плануючи розпочати вдосконалення стилю «теоретика»,
визначте посильні і доступні Вам кроки, зваживши на такі
рекомендації:
— змушуйте себе хоча б тридцять хвилин щоденно читати
щось таке, що потребує напруження думки. Почитайте поради
про правильне мислення. Що б не читали, намагайтеся коротко,
хоч подумки, якщо немає можливості вголос, підсумовувати
прочитане своїми словами, а ще краще — переказати це комусь;
— знаходьте помилки, слабкі місця та суперечності у
живому мовленні інших людей, аналізуйте причини їх появи (не знає,
не чув, неуважний тощо), особливо помилки у судженнях;
— зіставляйте й аналізуйте події, факти, явища протилежної
орієнтації (твори різних літературних шкіл, ідейних та
стильових напрямків; промовців з протилежними поглядами, заяви
різних політичних партій про одне й те саме);
— замислюйтесь над тим, з якими людьми і як часто ви
спілкуєтеся, що дає для вашого інтелектуального й морального
зростання це спілкування;
— проаналізуйте й опишіть власне життя впродовж якогось
певного тижня чи місяця: що зробив(ла), який результат, на
що витрачено час, гроші, чого досяг(ла), що залишилось, які
події пережив(ла), чи одержав(ла) задоволення від прожитого
часу, чи невдоволений(а); чого треба уникнути, чого не
дібрано; чи збагатив(ла)ся думками, душею тощо;
— спробуйте проаналізувати якусь складну ситуацію,
з’ясувати, чому вона розвивалася саме так, і в якому місці і часі її
можна було б спрямувати інакше;
— частіше намагайтеся все класифікувати: це можуть бути
теорії, погляди, гіпотези, праці, факти, події, люди та їхнє
мовлення;
— шукайте основні поняття і терміни (домінанти, ключові
слова, фрази, наскрізні теми й образи);
— намагайтеся прогнозувати ситуації, шукайте їм підстави
та аргументи. Якщо прогноз не справдився, знаходьте
помилки і непередбачуваність;
— вчіться правильно та якомога більше ставити запитання.
Не задовольняйтеся стандартними відповідями. Відшукуйте
оригінальних мовців;
42?
— пробуйте шукати зв’язки між різними, здавалось би,
окремими подіями тижня, року, місяця. Особливо успішно це
завдання можна виконувати за газетними матеріалами, тому що
простежується зв’язок між подіями і виступами політиків та їх
вчинками, між законами та фактами і т. ін.;
— розробіть систему нотування і все коротко записуйте, щоб
потім повернутися і зміцнити «знахідки» у пам’яті, а решту
відхилити.
На етапі «прагматик» перешкодами для вдосконалення
стилю навчання можуть стати інші риси і звички, навіть уже
здобуті на попередніх етапах, а саме:
— ваша впевненість у тому, що у вас нічого не вийде, ви не
такий, як інші, — слабший, гірший, дурніший, повільніший
тощо і не в тих умовах живете;
—віддаєте перевагу не практичним рішенням, а тривалому
роздумуванню над подіями і фактами, проблемами і темами; тривалий
час роздумуючи, гаєте час і не робите того, що могли б зробити;
— звичка не завершувати справи;
— звичка відволікатися чимось цікавішим;
— звичка не сприймати чужих порад.
Удосконалитись у своїх прагматичних ролях ви можете,
скориставшись хоч деякими з таких порад:
— шукайте прийоми роботи, практичні шляхи розв’язання
проблем. Це може бути аналітичний звіт, критичний аналіз
виконаного завдання, шляхи врегулювання конфлікту,
прийоми представлення, демонстрації, економії часу і ресурсів,
прийоми побудови тексту, дискусії тощо;
— намагайтесь скрізь (на заняттях, зборах, нарадах)
висувати реальні плани майбутніх дій;
— виробіть правило: що я повинен зробити, як, якими
засобами і до якого часу, інакше завжди відставатимете і мало зробите;
— вивчайте прийоми інших людей, особливо ваших
керівників; все краще запозичуйте, комбінуйте після критичного аналізу;
— будьте уважні до відомих і видатних людей (політиків,
урядовців, артистів, учених, письменників), до їхньої мови,
поведінки, аргументів. У них завжди с чому навчитись, інакше
вони не стали б видатними;
— заручайтесь підтримкою відомих фахівців, консультуйтесь
з ними, пам’ятайте, що вчитися ніколи не пізно;
— сміливо змінюйте прийоми навчання і роботи, якщо ваша
робота не дає бажаного результату;
— прагматик — це реаліст. Він реально дивиться на світ і вміс
робити реальні речі. Ідея «зроби сам» має втілюватися у реальні
проекти (оволодійте комп’ютером, вивчіть державну та
іноземну мови, напишіть твір, намалюйте картину, посадіть сад тощо).
426
Оволодіння всіма стилями (стадіями) навчання підготує учня,
гімназиста, ліцеїста, студента як всебічно розвинену особистість
і майбутнього спеціаліста. Проте природні дані і попередня
підготовка не у всіх студентів однакові. Реально виходить так,
що більшість учнів, студентів мають схильність до якогось
одного стилю, і то до різних: один — практик, інший — теоретик.
В учнівських і студентських групах це створює додаткові
можливості для логічного аналізу, вирівнювання стилів навчання,
пошуку свого «я», свого стилю навчання і праці, критичного
аналізу і запозичення досвіду колеги, який має інший, розви-
неніший стиль. Тут у вчителя, викладача є можливість
спостерігати за динамікою стилів навчання та оволодіння навичками
того стилю, якого студенту бракувало. Вимоги і консультації
педагога мають спрямовувати індивідуальність студента на
вдосконалення всіх стилів навчання та інтенсивного розвитку
того стилю, до якого схильний індивід.
Кожний студент-випускник мріє про таке
працевлаштування, яке дало б можливість реалізувати себе як фахівця і
задовольнити свої запити. Для цього треба знати, який у нього тип
домінує, «знайти себе». Цю роботу полегшить таблиця
«ключових моментів»1.
Ключові моменти, які необхідно з’ясувати тим,
у кого домінує стиль активіста
— Чи вивчу я щось таке, чого раніше не вмів або не знав?
— Чи запропонують мені різноманітні види діяльності? (У
мене немає бажання просто сидіти та слухати чиїсь повчання
більше ніж одну годину.)
— Чи поставляться з розумінням до того, якщо я захочу
спробувати себе у чомусь (припущуся помилки, захочу просто
розважитися, змінити зачіску.)
— Чи матиму я змогу спробувати себе у складних ситуаціях
та позмагатися з опонентами?
— Чи буде можливість спілкуватися з людьми такого
самого типу, як я?
— Чи дадуть мені змогу зробити щось самостійно?
Ключові моменти, які необхідно з’ясувати тим,
у кого домінує стиль мислителя
— Чи буде у мене достатньо часу для сприйняття,
розмірковувань, для підготовки певної роботи?
— Чи будуть створені сприятливі умови для зібрання
необхідної інформації?
1Див.: Використання вищого стилю навчання // Навчання виклада-
чів. —К., 1989. — С 15—16.
427
— Чи буде змога спілкуватися з широким колом людей, щоб
мати різні погляди на проблеми?
— Чи буде можливість спостерігати за роботою інших
працівників?
Ключові моменти, які необхідно з’ясувати тим,
у кого домінує стиль теоретика
— Чи буде достатньо можливостей для проведення
досліджень?
— Чи свідчать цілі та програма дій про добре розроблену
структуру та мету?
— Чи матиму я справи з комплексними ідеями та
концепціями, що сприятимуть моєму розвитку?
— Чи є підходи та концепції, які треба буде дослідити,
актуальними та досить обґрунтованими?
— Чи буду я спілкуватися з людьми мого рівня розвитку?
— Чи дасть мені цей вид діяльності можливість розробити в
цілому загальну проблему чи модель?
Ключові моменти, які необхідно з’ясувати тим,
у кого домінує стиль прагматика
— Чи буде достатньо можливостей для практики та
експериментування?
— Чи забезпечать мене достатньою кількістю практичних
порад та методик?
— Чи будемо ми мати справу з актуальними проблемами?
Чи зможу я розробити план розв’язання своїх проблем?
— Чи будуть нами керувати досвідчені спеціалісти, які
знають свою справу?
— Чи дадуть змогу запропоновані види діяльності відразу ж
зарекомендувати себе?
— Чи будуть комфортними умови професійного спілкування?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.