Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

РОЗДІЛ IX. ЛІНГВІСТИЧНА СПАДЩИНА КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДОННУ

Цією публікацією започатковуємо новий розділ щорічника, в якому вміщуватимуться наукові праці
викладачів, які в різний час працювали на кафедрі української мови ДонНУ. Відбір таких лінгвістичних
досліджень мотивується здебільшого їх малодоступністю і науковою вартістю для сучасних мовознавчих
студій. Такі публікації супроводжуються короткою біографічною довідкою про їхнього автора.

Вишня Любов Іванівна – випускниця Дніпропетровського університету, прийшла на кафедру
Донецького університету в час її утворення. Всебічно розвинена особистість – майстер спорту зі спортивної
гімнастики, глибоко ерудований фонолог, патріотка рідної мови і батьківщини. Любов Іванівна, яка викладала
майже усі розділи сучасної української літературної мови (лексикологію, фонетику, синтаксис), володіла
глибокими знаннями історії мови, зокрема історичної фонетики й граматики, теорії перекладу. Здавалось, що на
будь-яке запитання з історії слов’янського мовознавства Любов Іванівна може відповісти вичерпно. Доцент,
кандидат філологічних наук Л.І.Вишня була уважним вихователем майбутніх учителів-словесників. Серед її
вихованців-дипломників – кандидати філологічних наук В.Д.Познанська, Л.Д.Фроляк, яким вона з любов’ю
передавала свій педагогічний і науковий досвід. Її боялися (“А раптом щось не так скажу”) й любили (“Наша
Любов Іванівна”), поважали студенти й колеги (Зі спогадів Л.Д.Фроляк).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.