Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Білозуб Анастасія Іванівна – студентка ІІІ курсу українського відділення філологічного факультету
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Брітікова Катерина В’ячеславівна – викладач української мови та літератури Донецького бізнес-
ліцею (м. Донецьк, Україна).
Бук Соломія Несторівна – канд. філол. наук, асистент кафедри загального мовознавства та кафедри
українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка
(м. Львів, Україна).
Венжинович Наталія Федорівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови
Ужгородського національного університету (м.Ужгород, Україна).
Виноградова Катерина Миколаївна – канд. філол. наук, старший викладач кафедри російської мови
для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Виноградова Ольга Володимирівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Вишня Любов Іванівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Всеволодова Майя Володимирівна – доктор філол. наук, професор кафедри російської мови для
іноземних студентів природничих факультетів Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Голі-Оглу Тамара Войцехівна – канд. філол. наук, доцент кафедри українознавства, заступник декана
з навчальної роботи гуманітарного факультету Приазовського державного технічного університету
(м. Маріуполь, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – асистент кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Жижома Оксана Олександрівна – канд. філол. наук, доцент кафедри українознавства Приазовського
державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зеленська Юлія Юріївна – студентка ІІІ курсу українського відділення філологічного факультету
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Карпіловська Євгенія Анатоліївна – доктор філол. наук, завідувач відділу структурно-математичної
лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (м. Київ, Україна).
Кіклевич Олександр Костянтинович – доктор філол. наук, професор кафедри слов’янського
мовознавства Варміньско-Мажурського університету (м. Ольштин, Польща).
Клименко Наталія Борисівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Коваленко Євгенія Сергіївна – магістрант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Ковальова Наталя Олександрівна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та етнології
Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Макіївка, Україна).
Колтакова Наталя Геннадіївна – студентка ІІ курсу українського відділення філологічного
факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Коник Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри української мови Дніпропетровського
національного університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри російської мови
Гродненського державного університету (м. Гродно, Білорусь).
Кравченко Євдокія Григорівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – аспірант кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кудрейко Ірина Олександрівна – учитель української мови та літератури ЗОШ № 34 м. Макіївки
(м. Макіївка, Україна).
Кутня Галина Василiвна – канд. філол. наук, асистент кафедри української мови Львiвського
нацiонального унiверситету імені Iвана Франка (м. Львів, Україна).
Куценко Вікторія Олексіївна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Кущ Наталія Валеріївна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 14

286
Луценко Микола Олексійович – доктор філол. наук, професор кафедри загального мовознавства та
історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Лущай Валентина Василівна – канд. філол. наук, доцент кафедри російської мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ляхур Чеслав – доктор філол. наук, професор Опольського університету (м. Ополе, Польща) і Вищої
школи маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща), завідувач кафедри російсько-
польського порівняльного мовознавства в Опольському університеті.
Мельніченко Ольга Володимирівна – аспірант, викладач кафедри германської філології та методики
викладання іноземних мов Південноукраїнського державного педагогічного університету
ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса, Україна).
Меркулова Наталя Олексіївна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Мозгунов Володимир Володимирович – канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства
та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Новикова Юлія Миколаївна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Новікова Ольга Олександрівна – здобувач кафедри української мови Донецького національного
університету, викладач кафедри української мови Донецького інституту соціальної освіти (м. Донецьк,
Україна).
Орєхов Валерій Володимирович – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Павликівська Наталія Михайлівна – канд. філол. наук, доцент, докторант кафедри української мови
та загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Панков Федор Іванович – канд. філол. наук, доцент кафедри російської мови для іноземних студентів
філологічного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (м. Москва,
Росія).
Пилипак Валерія Павлівна – аспірант кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Покровська Ірина Леонідівна – асистент кафедри тюркології Інституту Філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
Поперечна Олена Анатоліївна – учитель початкових класів Донецького ліцею № 30 м. Донецька,
пошукач кафедри української мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Ригованова Вікторія Анатоліївна – викладач кафедри української мови Горлівського державного
педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Сальникова Ольга Олександрівна – аспірант кафедри загального мовознавства і російської мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Ситар Ганна Василівна – канд. філол. наук, асистент кафедри української мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Судзукі Рина – аспірант кафедри російської мови для іноземних студентів філологічного факультету
Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Пилипак Валерія Павлівна – аспірант кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Судзукі Рина – аспірант кафедри російської мови Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Таукчі Олена Федотівна – викладач кафедри практики та фонетики англійської мови Горлівського
державного педагогічного інститут іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Титова Ольга Борисівна – старший викладач Донецького університету економіки та права
(м. Артемівськ, Україна).
Щепка Оксана Анатоліївна – аспірант кафедри української мови Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Щукіна Інна Анатоліївна – вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 51 м. Донецька, пошукач кафедри української мови Донецького національного університету
(м. Донецьк, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.