Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Андрєєва Тетяна Володимирівна – викладач Первомайського факультету Харківського державного
університету харчування та торгівлі, пошукач кафедри української мови Кіровоградського державного
університету імені Володимира Винниченка (м. Первомайськ, Україна).
Баран Лілія Олександрівна – аспірант кафедри української мови Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Бараннік Ніна Вікторівна – викладач української мови Донецького будівельного технікуму
(м. Донецьк, Україна).
Березун Олена Юріївна – старший викладач Міжнародного навчального Центру Донецького
національного медичного університету імені М. Горького (м. Донецьк, Україна).
Бєлих Ганна В’ячеславівна – учитель української мови Донецького навчально-виховного комплексу
«Гармонія» (м. Донецьк, Україна).
Блинова Ірина Анатоліївна – аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних
мов (м. Горлівка, Україна).
Борецький Віталій Васильович – асистент кафедри української мови й загального мовознавства
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Бражнік Лєна Мірзаянівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства та російської
мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Брус Марія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту
філології Прикарпатського національного університету (м. Івано-Франківськ, Україна).
Булик Ірина Ярославівна – аспірант кафедри німецької філології Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Важнік Сергій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної білоруської
мови, заступник декана філологічного факультету Білоруського державного університету (м. Мінськ,
Білорусь).
Васильєва Галина Олександрівна – начальник навчального відділу, здобувач кафедри української
мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Вєтрова Ельвіра Сабірівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української
філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту (м. Макіївка, Україна).
Виноградова Катерина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету
імені М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Волкова Наталія Валеріївна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови, викладач кафедри
практики мовлення та інформаційних технологій Горлівського державного педагогічного інституту
іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Волошиновська Ірина Анатоліївна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Інституту
комп`ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
(м. Львів, Україна).
Воронович Валерій Вікторович – аспірант кафедри сучасної білоруської мови Білоруського
державного університету (м. Мінськ, Білорусь).
Всеволодова Майя Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови
для іноземних студентів природничих факультетів Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Вуколова Віолетта Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного
університету (м. Вінниця, Україна).
Грабовий Петро Миколайович – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини (м. Умань, Україна).
Гринишин Марія Михайлівна – аспірант кафедри загального мовознавства Львівського
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Гурко Олена Василівна – аспірант кафедри української мови Дніпропетровського національного
університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Дикан Ольга Василівна – аспірант кафедри загального і порівняльного мовознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Долбілова Олена Вікторівна – викладач кафедри романської філології Воронезького державного
університету (м. Воронеж, Росія). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 16

432
Дяговець Іван Іванович – доктор філологічних наук, доцент кафедри журналістики Донецького
інституту соціальної освіти (м. Донецьк, Україна).
Єщенко Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, проректор з наукової роботи Донецького
інституту соціальної освіти (м. Донецьк, Україна).
Жудро Лариса Олександрівна – аспірант кафедри сучасної білоруської мови Білоруського
державного університету (м. Мінськ, Білорусь).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Загнітко Надія Геннадіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зайцева Ірина Павлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російського мовознавства і
комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
(м. Луганськ, Україна).
Іваницька Наталя Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного
університету (м. Вінниця, Україна).
Івкова Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту (м. Горлівка, Україна).
Іорданова Наталя Олександрівна – старший викладач Міжнародного навчального Центру Донецького
національного медичного університету імені М. Горького (м. Донецьк, Україна).
Ковальова Олена Валеріївна – аспірант кафедри білоруського мовознавства НО «Мозирський
державний педагогічний університет імені І.П.Шамякіна» (м. Мозир, Білорусь).
Казакова Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри іноземних мов і міжкультурної
комунікації Воронезького філіалу Російської Академії державної служби, пошукач кафедри теоретичної і
прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Каламаж Марія Андріївна – кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри української і білоруської
мов Опольського університету (м. Ополе, Польща).
Калько Микола Іванович – кандидат філологічних наук, професор кафедри українського
мовознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).
Коваленко Євгенія Сергіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Колосова Вікторія Валеріївна – учитель української мови та літератури Горлівської гімназії
«Інтелект» (м. Горлівка, Україна).
Комар Олег Станіславович – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини (м. Умань, Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської
мови Гродненського державного університету (м. Гродно, Білорусь).
Кочерга Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).
Кретов Олексій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
теоретичної і прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Кудрейко Ірина Олександрівна – пошукач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Макіївка, Україна).
Кутня Галина Василiвна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови
Львiвського нацiонального унiверситету імені Iвана Франка (м. Львів, Україна).
Кущ Наталія Валеріївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Луценко Микола Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ляхур Чеслав – доктор філологічних наук, професор Опольського університету (м. Ополе, Польща) і
Вищої школи маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща), завідувач кафедри
російсько-польського порівняльного мовознавства в Опольському університеті.
Марчук Уляна Богданівна – аспірант кафедри загального і порівняльного мовознавства
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Меркулова Інна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної і
прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Милостна Олена Костянтинівна – студент ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
філологічного факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Михальченко Марина Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Місягіна Ірина Михайлівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп`ютерних
наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Монастирецька Ганна Володимирівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Нагель Валерія Володимирівна – викладач кафедри української мови факультету української й
іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету
(м. Дніпропетровськ, Україна).
Новікова Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
(м. Донецьк, Україна).
Обєднікова Олена Миколаївна – аспірант кафедри української мови Луганського національного
педагогічного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна).
Огаркова Наталя Володимирівна – викладач кафедри програмного забезпечення й адміністрування
інформаційних систем Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Павликівська Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
української мови й загального мовознавства ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Панков Федор Іванович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови для
іноземних студентів філологічного факультету Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального,
порівняльного і китайського мовознавства Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна).
Пікалова Анна Олексіївна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків, Україна).
Плешкова Лідія Вікторівна – магістрант кафедри російської мови Гродненського державного
університету (м. Гродно, Білорусь).
Покора Наталія Василівна – учитель української мови та літератури загальноосвітньої середньої
школи № 68 м. Львова (м. Львів, Україна).
Прозорова Людмила Іванівна – аспірант кафедри білоруської мови НО «Мозирський державний
педагогічний університет імені І.П.Шамякіна» (м. Мозир, Білорусь).
Путіліна Оксана Леонідівна – асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Рябокінь Наталія Олександрівна – викладач Полтавського інституту економіки і права (м. Полтава,
Україна).
Савельєва Любов Степанівна – аспірант Миколаївського державного університету імені
В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна).
Савченко Олена Вацлавівна – асистент кафедри загального, російського мовознавства і історії, теорії
літератури Слов’янського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Україна).
Селіщев Ігор Ігорович – студент ІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного
факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Семенюк Оксана Антонівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Сидорук Микола Миколайович – аспірант кафедри загального мовознавства та історії мови
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сколоздра Олеся Романівна – аспірант кафедри української мови Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Скоробагатько Наталія Олександрівна – аспірант, молодший науковий співробітник кафедри
української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
(м. Луганськ, Україна).
Слободинська Тамара Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри
української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Супрун Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант Інституту
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
Таран Алла Анатоліївна – аспірант відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту
мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна).
Таукчі Олена Федотівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики та практики
англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Тесленко Наталя Олександрівна – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької
філії Українського державного університету економіки і фінансів, аспірант кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Тесленко Наталя Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Титов Володимир Тихонович – доктор філологічних наук, професор, Ректор Воронезького
державного університету (м. Воронеж, Росія).
Ткаченко Євген Миколайович – старший викладач кафедри української мови і літератури
Слов’янського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Україна).
Француз Людмила – магістр філологічних наук, викладач російської мови в Приватному ліцеї № 1
м. Ополе (м. Ополе, Польща).
Чекаліна Валерія Львівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри російської мови
для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Шапран Дар’я Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Тугана-Барановського (м. Донецьк,
Україна).
Шитик Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
мовознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, докторант відділу
граматики та фонетики Інституту української мови НАН України (м. Черкаси-Київ, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.