Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Абашина Вікторія Миколаївна – доцент кафедри російської філології Львівського національного
університету імені І. Франка (м. Львів, Україна).
Андрейчук Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Бабій Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та
лінгводидактики Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв,
Україна).
Безноса Алла Петрівна – аспірант кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Бичок Ольга Іванівна – аспірант кафедри української мови Дніпропетровського національного
університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Богатько Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики й культури
мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця,
Україна).
Бокатенко Ірина Анатоліївна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Буга Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна)
Булик Юрій Володимирович – аспірант кафедри російської філології Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Васильєва Галина Олександрівна – начальник навчального відділу, здобувач кафедри української
мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Вєтрова Ельвіра Сабірівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української
філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту (м. Макіївка, Україна).
Вінтонів Михайло Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Волекжаніна Юлія Геннадіївна – аспірант кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації
Дніпропетровського національного університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Волинець Галина Миколаївна – аспірант кафедри української мови Запорізького національного
університету (м. Запоріжжя, Україна).
Волошиновська Ірина Анатоліївна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
(м. Львів, Україна).
Воронич Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту
української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Всеволодова Майя Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови
для іноземних студентів природничих факультетів Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Гайдис Христина Миронівна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Галаур Світлана Петрівна – аспірант кафедри української мови Полтавського державного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Герасименко Ірина Анатоліівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Горлівка, Україна).
Гнатюк Любомира – кандидат філологічних наук (doktor nauk humanistycznych w zakresie
jкzykoznawstwa), викладач практичного курсу англійської мови, лектор комунікативної лінгвістики Вищої
Школи Інформатики та Управління у Перемишлі (м. Перемишль, Польща).
Голі-Оглу Тамара Войцехівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Гомонай Руслана Олександрівна – аспірант відділу історії української мови Інституту української
мови НАН України, (м. Київ, Україна).
Грабовська Ірина Сергіївна – студент V курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного
факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Гуйванюк Ніна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної
української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Гут Наталя Василівна – аспірант кафедри української мови Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна). Відомості про авторів

341
Ґрещук Валентина Василівна – асистент кафедри української мови Прикарпатського національного
університету (м. Івано-Франківськ, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Дедухно Алла Володимирівна – аспірант кафедри загального і слов’янського мовознавства та
журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава,
Україна).
Дорофеєв Юрій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського та
загального мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
(м. Сімферополь, Україна).
Доценко Катерина Олексіївна – студентка 4 курсу Московського державного університету імені
М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія).
Драч Юлія Борисівна – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
Дяговець Іван Іванович – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Донецького
інституту соціальної освіти (м. Донецьк, Україна).
Дьячок Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства і російської
мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Забашта Роман Валентинович – асистент, аспірант кафедри російського та загального мовознавства
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна).
Завальнюк Інна Яківна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри стилістики й
культури мови Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (м. Вінниця,
Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Загнітко Надія Геннадіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Заінчковська Олена Віталіївна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Капась-Романюк Марина Миколаївна – аспірант Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
Капшук Лілія Анатоліївна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Карамишева Ірина Дамірівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної
лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Карпіловська Євгенія Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу
структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України (м. Київ,
Україна).
Кашталян Олена Миколаївна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Кіклевич Олександр Костянтинович – доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янського
мовознавства, заступник декана факультету наук гуманістичних Варміньско-Мазурського університету
(м. Ольштин, Польща).
Колісник Олена Петрівна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської
мови Гродненського державного університету (м. Гродно, Білорусь).
Косенко Катерина Олександрівна – здобувач Інституту української мови НАН України, викладач
кафедри гуманітарних та економічних дисциплін Одеської національної юридичної академії
(м. Сімферополь, Україна).
Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри філософії і політології
Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна).
Кравченко Вікторія Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кудрейко Ірина Олександрівна – пошукач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кузнецова Лілія Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор Таганрозького філіалу
Московського соціально-гуманітарного інституту (м. Таганрог, Росія). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 17

342
Кузнецова Любов Мигердичівна – викладач кафедри гуманітарних і природничо-наукових дисциплін
Ростовського-на-Дону інституту фізкультури та спорту (м. Ростов-на-Дону, Росія).
Литвиненко Ніна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри україністики
Національного медичного університету імені акад. О.О. Богомольця (м. Київ, Україна).
Лук’яненко Сергій Станіславович – здобувач кафедри української мови Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Луценко Микола Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ляхур Чеслав – доктор фiлологічних наук, професор Опольського унiверситету (м. Ополе, Польща) i
Вищої школи маркетингового управлiння та iноземних мов (м. Катовiце, Польща), завiдувач кафедри
росiйсько-польського порiвняльного мовознавства в Опольскому унiверситетi (м. Ополе, Польща).
Материнська Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Меркулова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
українознавства Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ України (м. Запоріжжя, Україна).
Милостива Олександра Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики
перекладу Ставропольського державного університету (м. Ставрополь, Росія).
Михальченко Марина Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Місягіна Ірина Михайлівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп`ютерних
наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Моаззен Задех Зейнаб – аспірант кафедри російської мови Московського державного университету
імені М.В. Ломоносова, викладач Мешхедського університету імені Фірдоусі (м. Москва, Росія).
Мозгунов Володимир Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Монастирецька Ганна Володимирівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Островська Людмила Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького державного університету управління (м. Донецьк, Україна).
Плотнікова Наталя Володимирівна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.