3. ТИПИ НЕПОВНИХ РЕЧЕНЬ

Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.
За умовами пропуску головних чи обов’язкових членів речення не­повні речення поділяються на кілька видів: власне-неповні та еліп­тичні. Власне-неповні у свою чергу поділяються на контекстуальні, ситуативні, парцельовані й обірвані.