Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.2. Ситуативні неповні речення

Ситуативні неповні речення — це речення, у яких головний чи дру­горядний член пропускається тому, що в ситуації мовлення він маєть­ся на увазі і немає потреби його називати. Ситуативними неповними реченнями переважно змальовується життєва ситуація і читач сприй­має її ніби зримо: — Де ж ті книжки? — Та ось, и кошики. А в кого ж він їх дістає? — У робітників (А. Шиян) (у другому реченні пропуще­но підмет книжки і наявний нульовий присудок знаходяться, його показником є обставина місця у кошику; у четвертому реченні пропу­щено підмет він, присудок дістає, додаток їх). Ситуативні речення широко вживаються у діалогічному мовленні, прямій мові, їх зміст часто допомагає зрозуміти ситуація.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.