Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.3. Парцельовані речення

В українському мовознавстві здебільшого парцельовані структури називають «приєднувальними конструкціями» (див.: [Сучасна 1972, с. 283-289]), хоча їх не можна ототожнювати в силу того, що приєд­нування — це суто мовленнєве доповнення змісту речення, а парцеля­ція — це мовленнєве членування єдиного системного цілого, пор.: Я нещодавно мав з ним розмову. І приємни. і зрозуміли обом (А. Яна) і Нещодавно повідомлялося у пресі, що вже спіймано. їх обох (3 газ.). З-поміж парцельованих структур можна виділити: 1) парцельовані су­рядні частини — повні за структурою: Настала тривожна весна. 1 знову тривожно стало на сериі (О. Слісаренко); 2) неповні парцельо­вані конструкції, що виражаються однорідними членами. Така од­норідність може характеризуватися уточнювальним, пояснювальним аспектом, пор.: Ми скликали зібрання виборців, і він представлявся виборцям. Промовляв (І. Франко); Я старий чоловік. Бідний чоловік (І. Франко); На Чубинського напав тепер страх. Ганебний, підлий страх (0. Довженко); Дехто спати вкладався. І Василько з Паринкою теж (Ю. Яновський); 3) власне-парцельовані конструкції, що станов­лять граматично залежні компоненти попереднього речення, один або кілька його другорядних членів. Інтонаційно оформляються як ок­ремі речення з метою комунікативного навантаження: Я скучила за дивним зойком слова. Мого народи гілочка тернова (Л. Костенко); Він

 

Розділ XIII. Мовленнєві аспект теорії речення.

 

629

 

твердо ставить кам’яну, стопу. Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу. Крізь доиі і сніг, дебати і дебюти (Л. Костенко) (див.: [Загнітко 1991, с. 31-35]). Часто буває важко розрізнити різновиди парцельованих кон­струкцій, що мотивується перетином їх комунікативно-стилістичних завдань. Парцеляція належить до одного з найпоширеніших виявів поетичного мовлення Ліни Костенко та Павла Мовчана. У їхніх тво­рах здебільшого парцелюються прості речення. Для прози Олеся Гон- чара властивою є парцеляція складнопідрядних речень із підрядними частинами мети, рідше — причини (див.: [Сологуб 1993, с. 35]).

До неповних речень має відношення тільки парцеляція простого речення. Поняття парцеляції є широким, охоплюючи різноманітні пло­щини членування простого і складного речення з метою членування єдиного інформативного тла. Слід чітко розмежовувати парцельоване речення і приєднувальну конструкцію.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.