Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.4. Обірвані речення

З проблемою неповного речення пов’язано питання про обірвані речення. Обірвані речення — це конструкції, що є незавершеними в силу певних ситуативно-прагматичних чинників. Такі речення є неза- кінченими і у змістовому, і у структурному, і в інтонаційному плані. Термін «речення» на позначення таких конструкцій використовується тому, що в них чітко виражені реченнєвовідтворювальні начала. їх нереалізація визначена позамовними чинниками. Віднесення таких утворень до контекстуально неповних мотивується тим, що вся інфор­мація компенсується попередніми реченнями — контекстом, пор.: Я не Ганна, Не наймичка. Ял Та й оніміла (Т. Шевченко) (в обірваному реченні Я… не названо присудка з означенням твоя мати, що є відо­мим з усього попереднього тексту); Уже й час літній настав, спека стоїть нестерпна, а тут в холодочку ми сидимо і згадуємо, а ви… (В. Підмогильний) (у цьому реченні опущено присудок працюєте).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.