ІV.З. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

План
1. Граматичне значення і граматична форма безсполучникового складного
речення.
2. Типологія поглядів на формально-синтаксичну і структурно-семантичну
організацію безсполучникового складного речення.
3. Основні різновиди безсполучникового складного речення.
4. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993.-С. 347-351.
2. Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській
мові. — Харків: Вища шк., 1980. — 151 с.
3. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
— Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 419 — 432.
4. Слинько 1.1., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної
української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. —
С. 635 — 656.
б) для конспектування
1. БронськаА. А. Про синтаксичні відношення у безсполучникових складних
реченнях // Мовознавство. — 1973. — № 6. — С. 56 — 63.
2. Рожило Л. П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних
речень//Українська мова і література в школі. — 1972.-№ 10. — С. 59-63.
68
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
в) додаткова
1. Пац Л. Недиференційований зв’язок у складному безсполучниковому реченні //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. — Вип. 11.- Донецьк: ДонНУ, 2003. — 4.1. —
С. 221-227.
2. Силіна В. І. Вивчення безсполучникових складних речень // Українська мова і
література в школі. — 1975. — № 11. — С. 79 — 83
Завдання І.
Визначте засоби поєднання предикативних частин у безсполучниковому
складному реченні.
Собаки завалували дужче, вони аж хрипіли з люті, гавкіт наближався, незабаром
з пітьми випірнула важка, загадкова постать (Ю. Мушкетик). Гомін хресного ходу
проникав крізь розріджене на морозі повітря: виразно чувся молитовний спів
священника, лунко звучав злагоджений хор стражденних…(Р. Іваничук). Згодом на
10 березня факультети почали виносити вінки й обклали пагорба з пам’ятником
поета зусібіч — такого в Києві давно не було, згодом ця акція кілька разів повторилася
(В. Шевчук). У 1962 році влітку я багато їздив, спершу з кінорежисером
І. Грабовським у Чернівці, Вижницю, Розтоки, Ужгород, Львів, удруге — з В. Дроздом
в Ужгород та Львів, на Закарпаття ми їздили із П. Скунцем; у Львові познайомилися
з львівською інтелігенцією, зокрема з братами Горинями (В. Шевчук).
Завдання II.
Визначте смислові відношення між частинами безсполучникового складного
речення.
І назустріч весні я вікно відчинив — стало сонячно й тихо в кімнаті (В. Сосюра).
Здушили сльози — не виходь на люди (Л. Костенко). Одгриміла гроза, теплий дощ
одшумів, одцвіли блискавиці крилаті (В. Сосюра). В високій вазі в’януть твої квіти, в
моїй душі минаєш біллю ти (Г. Лиса). Наснився мені чудернацький базар: під небом,
у чистому полі, для різних людей, для щедрих скнар, продавалися різні Долі


Loading...