Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Адінцова Юлія Анатоліївна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Альберт Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та
літератури Коледжу імені Яноша Кодолані (м. Будапешт, Угорщина).
Антонюк Олена Вікторівна – старший викладач кафедри української філології і культури Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Бабак Ганна Володимирівна – аспірант кафедри загального та російського мовознавства і теорії та
історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
Бадер Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
та літератури, декан філологічного факультету Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля (м. Луганськ, Україна).
Балко Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького юридичного інституту Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
(м. Донецьк, Україна).
Бондаренко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та
літератури Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
Бороденко Людмила Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ботвина Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент кафедри
української філології та культурології Академії адвокатури України (м. Київ, Україна).
Велика Анастасія Олександрівна – аспірант кафедри української мови Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова, викладач Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, Україна).
Виноградова Катерина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету
імені М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія).
Виноградова Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Вишняк Юлія Петрівна – студент філологічного факультету Гродненського державного університету
імені Янки Купали (м. Гродно, Білорусь).
Глущенко Володимир Андрійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального та
російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету
(м. Слов’янськ, Україна).
Гонтар Марина Олексіївна – аспірант відділу наукової термінології Інституту української мови НАН
України (м. Київ, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Делюсто Марина Сергіївна – аспірант кафедри української мови Ізмаїльського державного
гуманітарного університету (м. Ізмаїл, Україна).
Демешко Інна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови
Кіровоградського державного педагогічного университету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Деркач Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української
філології Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь, Україна).
Донець Марія Миколаївна – аспірант кафедри української мови філологічного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Єщенко Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, проректор з наукової роботи Донецького
інституту соціальної освіти (м. Донецьк, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зеленська Юлія Юріївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Івашків-Когут Світлана Василівна – аспірант кафедри англійської філології Львівського
національного університету імені І. Франка (м. Львів, Україна).
Клименко Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри культури української мови
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
Клименко Наталія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Клімчук Галина Петрівна – аспірант кафедри української мови Криворізького державного Відомості про авторів

357
педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна).
Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна).
Коваленко Євгенія Сергіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ковальчук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання і
культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна).
Ковтун Альбіна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедра історії та культури
української мови Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (м.Чернівці, Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови,
професор кафедри журналістики філологічного факультету Гродненського державного університету
імені Янки Купали (м. Гродно, Білорусь).
Кравченко Євдокія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кудрейко Ірина Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Лазаренко Світлана В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри загальних
дисциплін та управління освітніми закладами Південноукраїнського державного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна).
Лупол Алла Вікторівна – аспірант кафедри української мови Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова, викладач Одеського міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, Україна).
Медвідь Наталія Сергіївна – аспірант кафедри стилістики української мови Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
Милостна Олена Костянтинівна – магістрант спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного
факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Митько Неля Андріївна – старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Міщук Уляна Богданівна – викладач кафедри української мови філологічного факультету
Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка; пошукач відділу лексикології та
комп’ютерної лексикографії Інституту української мови НАН України (м. Дрогобич, Україна).
Назар Роман Миколайович – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Наумова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Донецьк).
Осіпчук Галина Валентинівна – аспірант кафедри української мови Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).
Панкова Марія Валеріївна – пошукач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Піддубська Інна Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і
культури Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Пономарьова Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
українознавства Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Прохоренко Оксана Феодосіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки та
юридичної лінгвістики Академії управління МВС (м. Київ, Україна).
Процик Ірина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного
мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Рогожкин Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Роїк Ольга Юріївна – аспірант кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Романовська Марина Юріївна – студент філологічного факультету Гродненського державного
університету імені Янки Купали (м. Гродно, Білорусь).
Романчук Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент Національного університету
державної податкової служби України (м. Ірпінь, Україна).
Рябініна Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
літератури Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
Савчук Ольга Анатоліївна – магістрант спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

358
факультету Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситенко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри граматики та
практики мовлення Горлівського державного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Скорейко-Свірська Ірина Павлівна – аспірант кафедри рідної мови та методики її викладання
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль,
Україна).
Стефурак Олена Валеріївна – аспірант кафедри французької мови Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Стойкова Галина Георгіївна – радник директора Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса, Україна).
Тимофєєва Ірина Сергіївна – аспірант кафедри загального та порівняльного мовознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Тимошик Галина Василівна – асистент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Тихоненко Олена Василівна – пошукач кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, старший викладач кафедри української та російської мов
Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (м. Харків, Україна).
Федурко Марія Юліанівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних
дисциплін та методики їх викладання в початковій школі Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).
Федурко Оксана Миронівна аспірант кафедри загального та порівняльного мовознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Чернюх Богдан Васильович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри класичних мов
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Чорноус Оксана В’ячеславівна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Шапран Дар’я Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Донецьк, Україна).
Шатілова Олена Сергіївна – асистент кафедри української та російської мов Донецького
національного технічного університету (м. Донецьк, Україна).
Шевцова Валентина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ,
Україна).
Шитик Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького, докторант Інституту української мови НАН України (м. Черкаси, Україна).
Шкаровська Тетяна Володимирівна – заступник директора гуманітарно-педагогічного коледжу
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірант кафедри української
мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
Шумейко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри культурології
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна).
Щепка Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Донецьк).
Ющенко Мирослава Петрівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри романської філології
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.