Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

загрузка...
Розрізнення смислових типів складносурядних речень можливе за різними ознаками. Інколи за основу беруть лексичне наповнення пре­дикативних частин і на цій підставі простежують регулярність співвідношення певної семантики з відповідним типом сполучника, що й дає підстави говорити про зіставні відношення, де базовим є спо­лучник а, протиставні відношення, де основними виступають сполуч­ники але, зате, проте, однак тощо. Водночас констатується, що ок­ремі сполучники характеризуються широким спектром вираження смис­лових відношень. Так, сполучник і може реалізовувати: 1) єднально- часові: / ранок їх рожевий росить, і жайворонки звідусіль, і поле з шаною підносить Олені Хобті хліб і сіль (М. Рильський); 2) умовно- наслідкові: Неси до людей всі думки, почуття і слова, І серце твоє не морить, не змовкне, не згасне (М. Рильський); 3) причиново-наслідкові: Слово полонило мене, і я став поборником, носієм, коли хочете — слугою (В. Сухомлинський) та інші відношення. Видається доцільним при розгляді смислових відношень між предикативними частинами у складносурядних реченнях відштовхуватися від типу сполучника, ви­користаного для поєднання його компонентів.
загрузка...

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.