Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Балко Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького юридичного інституту Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
(м. Донецьк, Україна).
Бацевич Флорій Сергійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального
мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Бранднер Алеш – кандидат філологічних наук, доцент філософського факультету Інституту
славістики Університету ім. Т.Г. Масарика (м. Брно, Чехія).
Важеніна Олена Григорівна – старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Виноградова Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Вінтонів Михайло Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Всеволодова Майя Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови
для іноземних студентів природничих факультетів Московського державного університету імені
М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія).
Глушкова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент Донецького юридичного
інституту Луганського державного університету внутрішніх справ (м. Донецьк, Україна).
Ґрещук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Домрачева Ірина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Дорошенко Лариса Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
філології іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка,
Україна).
Зарицька Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін і методики їх викладання Донецького облІППО (м. Донецьк, Україна).
Карпіловська Євгенія Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу
структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України (м. Київ,
Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської
мови Гродненського державного університету (м. Гродно, Білорусь).
Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри філософії і політології
Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна).
Кочан Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського
прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів, Україна).
Кравченко Євдокія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кущ Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та
літератури Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
Лешкова Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Луценко Микола Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Луценко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник НДЧ
кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк,
Україна).
Ляхур Чеслав – доктор філологічних наук, професор, завiдувач кафедри росiйсько-польського
порiвняльного мовознавства Опольського унiверситету (м. Ополе, Польща), професор Вищої школи
маркетингового управлiння та iноземних мов (м. Катовiце, Польща).
Малявiн Aндрiй Oлексiйович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Мараховська Валентина Гаврилівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Відомості про авторів

325
декан факультету слов’янських та германських мов Горлівського державного педагогічного інституту
іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Марченко Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Мацюк Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Мозгунов Володимир Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Наливайко Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін
Донецького інституту психології та підприємництва (м. Донецьк, Україна).
Овчаренко Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української
мови та літератури, декан філологічного факультету Слов’янського державного педагогічного університету
(м. Слов’янськ, Україна).
Оліфіренко Леся Вадимівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Донецького інституту ринку та соціальної політики (м. Донецьк, Україна).
Островська Людмила Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького державного університету управління (м. Донецьк, Україна).
Пац Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, декан
гуманітарного факультету Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка,
Україна).
Піддубська Інна Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і
культури Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Пономарьова Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
українознавства Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Попович Людмила – доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Бєлградського
унiверситету (м. Бєлград, Сербія).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Радіонова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української
мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Рибенок Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту (м. Донецьк, Україна).
Ригованова Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики
іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Сафонова Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситенко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри граматики
та практики мовлення Горлівського державного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Скаб Марія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української
мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Скаб Мар’ян Стефанович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та
культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці,
Україна).
Сушинська Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту (м. Донецьк, Україна).
Шаповалова Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і
культури Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Шапран Дар’я Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Донецьк, Україна).
Щепка Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
українознавства Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.