Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.5. Складносурядні речення з пояснюаально-приєднувальними сполучниками

Складносурядні речення з пояснювально-приєднувальними сполуч­никами витворюють окрему групу в силу функціональної специфіки сполучників а саме, тобто, які приєднують другу предикативну час­тину, і при цьому остання характеризується пояснювальною семанти­кою щодо першої, її поява є раптовою і не зумовлена смисловим тлом першої предикативної частини: Серце має власний автоматизм, тоб­то воно може скорочуватися без діяння зовнішнього фактора (З журн.); Задуми оповідань виникали, як правило, під час поїздок, під час зустрічей з людьми, тобто джерелом цих задумів було саме жит­тя (І. Семенчук); Йому подобалися нові друзі, тобто він вважав їх своїми однодумцями (З газ.)**.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.