Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

4. ФОРМАЛЬНІ ТИПИ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ: РЕЧЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ЗАКРИТОЇ СТРУКТУРИ

Враховуючи граматичну семантику засобів, використовуваних з ме­тою поєднання сурядних частин, і відштовхуючись від необмеженості/ обмеженості сурядного ряду, можна виділити два формальних типи


* Обґрунтував необхідність виділення приєднувальних речень Л. В. Щер- ба у статті «О частях речи в русском язьіке», звернувши увагу на складність розмежування речень протиставних і речень приєднувальних. Склад­носурядні речення з протиставними сполучниками утворюють смисло­ву цілісність завдяки взаємодії семантичного тла першої і другої пре­дикативних частин, у складносурядних реченнях із приєднувальними сполучниками останні використовуються для приєднання нових ре­чень, перед якими на письмі ставиться крапка. У таких конструкціях відтворюється етапність сприйняття інформації, емоційний стан мов­ця, перервність побаченого: Скрізь панував спокій, і вітерець не по­вівав. І хмарки в небі не було (У. Самчук).


«Складносурядні речення з приєднувальними і пояснювальними відношеннями у шкільній практиці не розглядаються, що зумовлюється складністю їх визначення, обмеженістю вжитку, внутрішніми проти­річчями класифікації.

 

668

 

Синтаксис

 

складносурядних речень: речення відкритої структури і речення закри­тої структури. Послідовне врахування семантики сполучникових засобів та взаємодії сурядних частин робить можливим розрізнення всередині двох формальних типів різноманітних підвидів.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.