Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Азарова Вікторія Олександрівна – аспірант Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського, викладач кафедри журналістики Філії МДУ м. Севастополя (м. Севастополь, Україна).
Александрова Вікторія Георгіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри граматики
англійської мови Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (м. Одеса, Україна).
Алманова Олександра Володимирівна – аспірант кафедри загального і слов’янського мовознавства та
журналістики, викладач кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Андрущенко Вікторія Олегівна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Астаф’єва Марина Олександрівна – асистент кафедри перекладу Дніпродзержинського державного
технічного університету (м. Дніпродзержинськ, Україна).
Балко Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Беркещук Інна Степанівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна).
Білих Олександр Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, докторант кафедри загального і
слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. Мечникова (м. Кіровоград,
Україна).
Богатирьова Євгенія Віталіївна – викладач кафедри перекладу Приазовського державного технічного
університету (м. Маріуполь, Україна).
Воєвудський Дмитро Сергійович – студент 5 курсу факультету романо-германської філології
Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Волянська Юлія Юріївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Герцовська-Вайнагій Наталія Олексіївна – аспірант Ужгородського національного університету
(м. Ужгород, Україна).
Гнатюк Любомира – кандидат філологічних наук, викладач практичного курсу англійської мови, лектор
комунікативної лінгвістики Вищої Школи Інформатики та Управління у Перемишлі (м. Перемишль, Польща).
Голі-Оглу Тамара Войцехівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, заступник
декана гуманітарного факультету Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Дікарева Світлана Самуїлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжмовної комунікації та
журналістики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, директор Центру когнітивної
та прикладної лінгвістики ТНУ імені В.І. Вернадського та УМІФ НАН України (м. Сімферополь, Україна).
Долбілова Олена Вікторівна – викладач кафедри романської філології Воронезького державного
університету (м. Воронеж, Росія).
Дорофеєв Юрій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського та
загального мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь,
Україна).
Євпак Анатолій Васильович – аспірант кафедри прикладної лінгвістики факультету романо-германської
філології, асистент кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі
Українки (м. Луцьк, Україна).
Євтушина Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса,
Україна).
Жижома Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Забашта Роман Валентинович, кандидат філологічних наук, асистент кафедри російського, слов’янського
та загального мовознавства Тарвійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь,
Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Загнітко Надія Геннадіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 21

352
Замощина Наталія Олексіївна – викладач німецької та російської мов Інституту інформатики (м. Набель,
Туніс).
Каратаєва Анна Сергіївна – студент 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Клименко Наталія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кононенко Віталій Іванович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук
України, академік Академії наук вищої школи України, член Російської академії освіти, заслужений діяч науки
і техніки, почесний ректор, завідувач кафедри порівняльного мовознавства Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Коч Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри російської мови
Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кретов Олексій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і
прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Купченко Олена Анатоліївна – аспірант кафедри російського, слов’янського та загального мовознавства
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна).
Лапшина Ольга Олександрівна – аспірант кафедри російського, слов’янського та загального
мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна).
Левакіна Тетяна Василівна – викладач української мови Херсонського академічного ліцею при
Херсонському державному університеті (м. Херсон, Україна).
Лісова Лариса Олександрівна – магістрант Інституту філології та журналістики Волинського
національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).
Лутава Світлана Миколаївна – аспірант Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Мартинів Оксана Михайлівна – аспірант кафедри германських мов Київського національного
університету імені Т. Шевченка (м. Київ, Україна).
Меркулова Інна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної
лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Мудрак Яна Володимирівна – аспірант кафедри загального та порівняльного мовознавства
Прикарпатського національного університета імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Михальченко Марина Миколаївна – аспірант, асистент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Наконечна-Роганіна Людмила Богданівна – аспірант кафедри української мови Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна).
Николів Ірина Ігорівна – аспірант кафедри слов’янської філології Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Оленяк Мар’яна Ярославівна – викладач кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного
університету (м. Донецьк, Україна).
Олійник Сергій Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології
Маріупольського державного гуманітарного університету (м. Маріуполь, Україна).
Осіпчук Галина Валентинівна – аспірант кафедри української мови Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).
Пасько Ганна Михайлівна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського державного
педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Пилипенко Євген Михайлович – аспірант кафедри практичного мовознавства Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).
Попович Людмила – доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Бєлградського
унiверситету (м. Бєлград, Сербія).
Присяжнюк Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю
Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ, Україна).
Приходько Анатолій Миколайович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних
мов Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(м. Запоріжжя, Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Пушкар Олександра Іванівна – аспірант Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова
(м. Київ, Україна).
Рогожкин Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ Відомості про авторів

353
імені Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Рудківський Олександр Петрович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької
філології Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Сальнікова (Куценко) Вікторія Олексіївна – старший лаборант кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сахарук Інна Володимирівна – студент 3 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Селезньов Геннадій Данилович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та
прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Стремедловська Світлана Станіславівна – аспірант кафедри німецької філології Київського
національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Суворова Юлія Анатоліївна – викладач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики Воронезького
державного університету (м. Воронеж, Росія).
Таукчі Олена Федотівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Ткачук Ольга Богданівна – аспірант кафедри слов’янської філології Львівського національного
університету імені І. Франка (м. Львів).
Тома Наталія Михайлівна – аспірант Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(м. Київ, Україна).
Усенко Ольга Олексіївна – студент 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Чейлитко Наталія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, філолог І категорії навчально-наукової
лабораторії комп’ютерної лінгвістки Інституту філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (м. Київ, Україна).
Чернявська Олеся Григорівна – аспірант кафедри міжмовної комунікації і журналістики, викладач
кафедри іноземних мов факультетів природичонауковго профілю Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна).
Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук (м. Київ, Україна).
Шевчук Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ярмак Вероніка Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Дипломатичної
академії України при Міністерстві закордонних справ України (м. Київ, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.