Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Андрейченко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, заступник декана з наукової роботи
(м. Сімферополь, Україна).
Андрейчук Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Національного
університету „Львівська політехніка” (м. Львів, Україна).
Андрущенко Вікторія Олегівна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Антонюк Олена Вікторівна – старший викладач кафедри української філології і культури Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Білозуб Анастасія Іванівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Бойчук Марія Володимирівна – викладач кафедри української та іноземних мов Прикарпатського
юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна).
Брітікова Катерина В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, учитель української мови і літератури
ліцею при Донецькому національному університеті (м. Донецьк, Україна).
Брус Марія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Важеніна Олена Григорівна – старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького нацонального університету (м. Донецьк, Україна).
Вебер Надія Василівна – аспірант кафедри української мови Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Венгринюк Мирослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики
перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ,
Україна).
Волинець Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна).
Волошиновська Ірина Анатоліївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп`ютерних
наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Волянська Юлія Юріївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Гнатюк Любомира – кандидат філологічних наук, викладач практичного курсу англійської мови, лектор
комунікативної лінгвістики Вищої Школи Інформатики та Управління у Перемишлі (м. Перемишль, Польща).
Головіна Вікторія Сергіївна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна).
Ґрещук Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Докашенко Марія Вікторівна – аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
(м. Горлівка, Україна).
Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики
навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).
Думчак Іван Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Дьячок Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства та російської мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Заваруєва Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін для
іноземців Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту
імені акад. В. Лазаря (м. Дніпропетровськ, Україна).
Зеніна Анастасія Володимирівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Карпенко Наталія Анатоліївна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна).
Карпець Любов Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов
Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 23

316
Карпіловська Євгенія Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу
структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України (м. Київ,
Україна).
Кицак Галина Вікторівна – аспірант, викладач німецької мови Житомирського державного університету
імені Івана Франка, ННІ іноземної філології (м. Житомир, Україна).
Коваленко Євгенія Сергіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Козленко Тетяна Валеріївна – аспірант кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
Коца Руслана Олександрівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту
української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Криворученко Світлана Василівна – старший викладач кафедри української мови та літератури
Карпатського інституту підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
“Україна”», пошукач кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені
В. Винниченка (м. Хуст – Кіровоград, Україна).
Кудрейко Ірина Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кульбіда Наталя Іванівна – старший викладач кафедри української та російської мов Донецького
національного технічного університету (м. Донецьк, Україна).
Леймонченко Ганна Олегівна – аспірант кафедри української філології та загального мовознавства
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна).
Лонська Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і
прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси,
Україна).
Максимець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри українознавства
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна).
Мараховська Наталія Олександрівна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Національного
університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Маркіна Марія Геннадієвна – старший викладач кафедри філології Кримського республіканського
інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Сімферополь, Україна).
Меркулова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України
(м. Запоріжжя, Україна).
Михальченко Марина Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Нелюба Анатолій Миколайович – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Пасько Ганна Михайлівна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського державного
педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Пена Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Петренко Інна Петрівна – аспірант кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського
національного університету імені І.Я. Франка (м. Львів, Україна).
Подєнєжна Тетяна Олександрівна – викладач кафедри теорії і практики перекладу Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Пожидаєва Надія Петрівна – старший викладач кафедри англійської філології Горлівського державного
педінституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Пономарьова Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Пославська Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ріжко Руслана Любомирівна – аспірант кафедри української мови Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Сальнікова Вікторія Олексіївна – викладач української мови та літератури підготовчих курсів абітурієнтів
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сахарук Інна Володимирівна – студент IV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сіроштан Тетяна Василівна – аспірант кафедри української мови Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна).
Слобода Наталя Володимирівна – викладач кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого
університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Стародуб Катерина Аркадіївна – аспірант кафедри української філології та загального мовознавства
Чорноморського державного університету імені П. Могили (м. Миколаїв, Україна).
Старченко Яна Сергіївна – аспірант кафедри української мови філологічного факультету Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Таран Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Черкаси, Україна).
Терещенко Лілія Яківна – аспірант Львівського національного університету імені І. Франка, викладач
кафедри англійської філології Вінницького державного педагогічного університету (м. Львів – Вінниця,
Україна).
Тютенко Олена Федорівна – аспірант кафедри української мови Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
Усенко Ольга Олексіївна – студент ІІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Філіпповська Олена Василівна – студент ІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Шкіцька Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної
діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету (м. Тернопіль,
Україна).
Щепка Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних
дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян Приазовського державного технічного університету
(м. Маріуполь, Україна).

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.