Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Абрамян Юлія Василівна – аспірант кафедри української філології та загального мовознавства
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна).
Балицок Ярослава Михайлівна – студентка магістратури факультету перекладачів Київського
національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Бардукова Ганна Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Амвросіївка, Україна).
Бондар Наталія Василівна – аспірант кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Васильєва Галина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Вербовий Микола Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна).
Волошинова Марина Олексіївна – аспірант кафедри української філології та загального мовознавства
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна).
Воробйова Оксана Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Гаврилащук Олеся Дмитрівна – аспірант кафедри історії та культури української мови Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та
загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Луганськ,
Україна).
Гнатюк Любомира – кандидат філологічних наук, викладач практичного курсу англійської мови, лектор
комунікативної лінгвістики Вищої Школи Інформатики та Управління у Перемишлі (м. Перемишль, Польща).
Головань Ельвіра Олександрівна – аспірант кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Голодюк Ярослав Борисович – аспірант кафедри української мови Інституту філології Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).
Гопштер Євгенія Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Дворянкін Віктор Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології
Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна).
Ємельяненко Ганна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Жовнір Марина Миколаївна – аспірант кафедри журналістики Полтавського національного
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Загнітко Надія Геннадіївна – викладач кафедри українознавства Донецького юридичного інституту
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (м. Макіївка, Україна).
Кадочнікова Олена Петрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна).
Калько Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Черкаси, Україна).
Кітаєва Тетяна Миколаївна – здобувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кобзєв Микола Вікторович – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Коваль Тетяна Леонтіївна – аспірант кафедри української мови та соціолінгвістики, викладач кафедри
журналістики Інституту філології Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна).
Коцюба Зоряна Григорівна – доктор філологічних наук, професор кафедри германських мов і
перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич,
Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кришталь Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики
перекладу Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кромбет Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедра романської
філології Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна). ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

277
Кудрейко Ірина Олександрівна – молодший науковий співробітник кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кушмет Марія Станіславівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Лєснова Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри
української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка (м. Луганськ, Україна).
Левченко Катерина Іванівна – аспірант кафедри журналістики Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Лешкова Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Мартьянова Надія Геннадіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Межов Олександр Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Волинського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).
Мислива-Бунько Іванна Ярославівна – аспірант кафедри української мови Волинського національного
університету імені Лесі Українки, редактор інформаційного центру Волинського національного університету
імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).
Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української
філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Луганськ, Україна).
Ожоган Андрій Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського
університету права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ, Україна).
Ожоган Василь Михайлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови,
віце-президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна).
Познанська Віра Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Тищенко Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
літератури Слов‟янського державного педагогічного університету (м. Слов‟янськ, Україна).
Філіпповська Олена Василівна – студентка ІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.