Микола Хвильовий. Твори в п’ятьох томах. ТОМ 4


СКАЧАТИ pdf:

том 1

том 2

том 3

том 4

том 5

 

ПРО ПАМФЛЕТИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО — Юрій Шевельов

ПЕРШИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (ЗО. IV. 1925—21. VI. 1925)  КАМО ГРЯДЕШИ
Від автора

Про «сатану в бочці», або про грамофанів, спеку­лянтів та інших «просвітян»
Про Коперніка з Фрауенбургу, або абетка азіятського ренесансу в мистецтві
Про демагогічну водичку, або справжня адреса української воронщини, вільна конкуренція, ВУАН і т. д.

 

ДРУГИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (22. IX. 1925—13. XII. 1925) ДУМКИ ПРОТИ ТЕЧІЇ
Від автора

Передмова до розділу «Дві сили»
Дві сили
Психологічна Европа
Культурний епігонізм
Формалізм?
Новий організаційний шлях, як резюме
Додаток: «Ахтанабіль» сучасности, або Валеріян Поліщук у ролі лектора комуністичного університе­ту

ДОДАТОК. «АХТАНАБІЛЬ» СУЧАСНОСТИ, АБО ВАЛЕРІЯН ПОЛІЩУК У РОЛІ ЛЕКТОРА КОМУНІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Кінець

ТРЕТІЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (28. II. 1926—28. III. 1926) АПОЛОГЕТИ ПИСАРИЗМУ
І. До проблеми культурної революції

II. Що ж таке мистецтво?
III. Так що ж таке, нарешті, мистецтво?
IV. «Просвітительство», як просвітянство
V. Веселі «критерії»
VI. «Критерій» найвеселіший і наш
VII. Post scriptum, який розчаровує
VIII. Масовізми — московський і ваш
IX. Ну, так яка ж криза?
X. «Дайош пролетаріят!»
XI. І ще «дайош» інтелігенцію!
XII. Розділ передостанній
XIII. Московські задрипанки

 

ЧЕТВЕРТИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (1926—1927) ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУ­СІЇ
«Золоте черево», як вихід із репертуарного тупика

Вас. Еллан

 

П’ЯТИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (1926—1927) ДОБА ВАПЛІТЕ

«Соціологічний еквівалент» трьох критичних огля­дів
Наше сьогодні
Одвертий лист до Володимира Коряка
«Україна чи Малоросія?» (Уривки)

  • Коментарі редактора
  • Колонія чи держава?
  • Українське відродження і компартія
  • Проблема орієнтації і боротьба двох культур
  • Візія азіятського ренесансу і Україна

«Вальдшнепи» (Уривки)

 

ШОСТИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (1928—1929) ДОБА «ЛІТЕРАТУРНОГО ЯРМАРКУ»
Вступний коментар редактора

Пролог до книги сто тридцять першої
Пролог до книги сто тридцять дев’ятої
Пролог до книги сто сорок другої

 

СЬОМИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ (1929—1930) ДОБА ПРОЛІТФРОНТУ
Вступний коментар редактора

Кричуще божество
Чим причарувала «Нова генерація» тов. Сухино-Хоменка?

Остап Вишня в «світлі» «лівої» балабайки

 

РІЗНЕ (1921 — 1932)
Коментар редактора

Наш універсал
Художній матеріял у «Новій Україні»
Заява групи комуністів членів ВАПЛІТЕ
Лист до редакції «Комуніст»
Листи Миколи Хвильового до Аркадія Любченка
«В якому відношенні до «хвильовізму» «всі ті»…
До читача
Резолюція загальних зборів ПРОЛІТФРОНТу (19 січня 1931 р.)
Промова М. Хвильового на загальних зборах ВУСППу (24 лютого 1931 р.)
Передмова і вступні слова М. Хвильового до 1-го тому своїх вибраних творів (В-во Рух, 1932 р.)

Передмова і вступні слова М. Хвильового до 1-го тому своїх вибраних творів (В-во Рух, 1932 р.)

ДОДАТКИ
Покажчик імен і назв
Список ілюстрацій

 

Об’єднання Українських Письменників «Слово»

Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка

Микола Хвильовий

Твори в п’ятьох томах

ТОМ 4

Бібліотека СМОЛОСКИПА ч. 41

Загальна редакція — Григорій Костюк

Технічний редактор — Осип Зінкевич

Правописна редакція — Олександер Вороний

Мистецьке оформлення — Орест Поліщук

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.