Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

 

СКАЧАТИ

 

Передмова
1. ВСТУП. СТИЛІСТИКА ЯК ЛІНГВІСТИЧНА НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

2. ДЖЕРЕЛА СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТИЛІСТИКИ

4. СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

5. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ (РЕСУРСИ) УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

6. КУЛЬТУРА МОВИ

 

 

 

Мацько Л. І. та ін.
Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с

Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.