Н.Л. Іваницька СКЛАДЕНИЙ ПРИСУДОК

Центральне місце у вивченні теорії членів речення в школі відводиться складеному присудку, його різновидам та формам морфологічного вираження. Це й…

М.В. Павлович БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ

Граматичний зв’язок між словами, зокрема безприйменникове (безпосереднє) керування, здебільшого однаковий в українській і російській мовах. Якщо візьмемо для порівняння кілька…

М.О. Вінтонів ДО ПИТАННЯ ПРО КЕРУВАННЯ ЯК ТИП ПІДРЯДНОГО ПРИСЛІВНОГО СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Під словосполученням найчастіше розуміють синтаксичну конструкцію, утворену поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного прислівного синтаксичного зв’язку та…