М.В. Балко ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СТАТУС І СТРУКТУРУ ЦІЛІСНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

До важливих питань синтаксису української мови належить проблема статусу цілісних (синтаксично зв’язаних, синтаксично неподільних, синтаксично нечленованих)словосполучень. Питання про явище синтаксичної…

І.Р. Вихованець ГРАМАТИЧНІ ВИЯВИ КЕРУВАННЯ

До важливих проблем синтаксису належить проблема окреслення меж, охоплюваних керуванням. В україністиці накреслилися два підходи до розв’язання цього питання: широке…

А. П. Загнітко АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Текст належить до синтаксичних утворень, статус яких постає у мовознавстві неоднаково витлумачуваний, що, очевидно, зумовлюється різними підходами до його розгляду…