ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

актуальне членування апозитивні відношення атрибут відношення анафора асемантичні сполучники атрибутивне (означальне) безособове односкладне речення безпосереднє керування безсполучникове складне речення безсполучникове…

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современньїй русский язьік: Синтаксис. Пунктуация: Учеб. пособие для студентов….