ІІ.6. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

План 1. Неповні речення в лінгвістичній науці. 2. Загальна характеристика неповних речень. 3. Типи неповних речень. 4. Аналоги неповних речень….

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ I. Визначити тип речення за метою висловлювання (розповідне / питальне / спонукальне). II. За емоційно-експресивним…

РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Пояснювальна записка Курс «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» посідає важливе місце серед фундаментальних дисциплін університетів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців….