IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ I. Визначити тип речення за метою висловлювання (розповідне / питальне / спонукальне). II. За емоційно-експресивним…

РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Пояснювальна записка Курс «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» посідає важливе місце серед фундаментальних дисциплін університетів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців….