РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Пояснювальна записка Курс «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» посідає важливе місце серед фундаментальних дисциплін університетів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців….